bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Zwolnienie od podatku świadczonych usług przez „subagenta” na rzecz pośrednika ubezpieczeniowego

Zwolnienie od podatku świadczonych usług przez „subagenta” na rzecz pośrednika ubezpieczeniowego

Dodano: 2016-11-14
Publikator: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidulanej z dnia 2 sierpnia 2016 r. (ITPP1/4512-409/16/BS) stwierdził, że usługi polegające na pozyskaniu klienta na rzecz firmy agencyjnej działającej w imieniu zakładu ubezpieczeń w celu zawarcia umowy ubezpieczenia, nie stanowią samodzielnych usług, a zatem korzystają ze zwolnienia z podatku.

Wnioskodawca został wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Podjął też współpracę z inną spółką agencyjną (pośrednik finansowy), jako podwykonawcą. W ramach współpracy do zadań wnioskodawcy należeć będzie wykonywanie czynności agencyjnych wynikających z art. 4 pkt 1 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, w szczególności: prezentowanie aktualnej oferty produktów ubezpieczeniowych towarzystw ubezpieczeniowych współpracujących ze spółką, pozyskiwanie klientów na produkty ubezpieczeniowe objęte umową, wykonywanie procedur związanych z przygotowaniem i realizacją produktów ubezpieczeniowych w zakresie i w formie określonej w umowie pomiędzy towarzystwem ubezpieczeń a spółką.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: czy w przedstawionym stanie faktycznym sprawy czynności wykonywane przez wnioskodawcę na rzez spółki podlegać będą zwolnieniu od podatku od towarów i usług.

Artykuły powiązane

Nowe przepisy chroniące obywateli przed kradzieżą tożsamości od 1 czerwca.

Od 1 czerwca 2024 roku w Polsce będą obowiązywać nowe przepisy mające na celu lepszą ochronę obywateli przed k...

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...