bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Zrównoważone dłużne papiery wartościowe od Santander Bank Polska

Zrównoważone dłużne papiery wartościowe od Santander Bank Polska

Dodano: 2021-12-28
Publikator: informacja prasowa

Santander Bank Polska emituje pierwsze w Polsce zrównoważone dłużne papiery wartościowe o wartości nominalnej 750 mln zł. Pozyskane z emisji środki mają zostać przeznaczone na finansowanie bądź refinansowanie zielonych lub społecznych aktywów.

Bank opracował Zasady Emisji Zrównoważonych Papierów Wartościowych Santander Bank Polska, w ramach których może emitować zielone, społeczne oraz zrównoważone emisje w formie obligacji lub bankowych papierów wartościowych. Zasady Emisji określają kryteria wyboru aktywów.

W 2017 roku Santander Bank Polska przeprowadził emisję zielonych obligacji 137 mln euro, alokując zdobyte z emisji środki na finansowanie projektów związanych z efektywnością energetyczną.

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...