bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
ZPL: dynamika branży leasingowej wyniosła 17,1%

ZPL: dynamika branży leasingowej wyniosła 17,1%

Dodano: 2016-10-24
Publikator: Związek Polskiego Leasingu

Związek Polskiego Leasingu podał, że w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2016 r., firmy leasingowe sfinansowały aktywa o łącznej wartości 42 mld zł. ZPL podał również, że dynamika branży w badanym okresie wyniosła 17,1%. 

– Wyniki opublikowane przez ZPL po trzech kwartałach 2016 r. mówią o znaczącej roli branży leasingowej w finansowaniu inwestycji firm w ruchomości. 17,1% dynamika rynku oraz 42 mld zł udzielonego finansowania, to dobre informacje dla całego 2016 r. – tak dla przedsiębiorców korzystających z usług branży jak i dla firm leasingowych. Najważniejsze jest jednak to, że małe i średnie przedsiębiorstwa, które są klientami firm leasingowych wykazują znaczny wzrost inwestycji. Jest to bardzo dobra informacja biorąc pod uwagę ujemną dynamikę inwestycji w całej gospodarce. Szacunki Związku Polskiego Leasingu pokazują, że polska branża leasingowa sfinansuje w tym roku aż 43,1% nakładów inwestycyjnych firm w aktywa ruchome, a jej udział w tworzeniu polskiego PKB będzie dalej wzrastał – powiedział Andrzej Krzemiński, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL.

W badanym okresie 2016 r. instytucje leasingowe najczęściej finansowały pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5t – transakcje te w strukturze rynku stanowią 41%. Transakcje na finansowanie transportu ciężkiego stanowią 30,6%, na maszyny i urządzenia liczone łącznie z IT to 26,6%. Zaledwie 1,2% udziału w strukturze rynku stanowiły transakcje finansujące nieruchomości.

ZPL podał, iż segment pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5t odnotował dynamikę finansowania na poziomie 31,1%. W badanym okresie, firmy leasingowe sfinansowały pojazdy lekkie o łącznej wartości 17,2 mld zł – w porównaniu z 13,2 mld w analogicznym okresie 2015 r. Silne, 31 proc. dynamiki, branża odnotowała zarówno w zakresie finansowania pojazdów osobowych jak i pojazdów do 3,5 tony.

Jeszcze większy, bo 35% wzrost, odnotowano w segmencie transportu ciężkiego, w ramach którego raportowane są transakcje dotyczące samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, naczep i przyczep, autobusów, samolotów, statków oraz sprzętu kolejowego. Finansowanie w omawianym segmencie w pierwszych trzech kwartałach 2016 r. wyniosło 12,8 mld zł, w porównaniu do 9,5 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W badanym okresie ujemną -5,9% dynamikę odnotował segment maszyn i urządzeń (łącznie z IT), głównie za sprawą niższego niż w ubiegłym roku, finansowania udzielonego na maszyny rolnicze, co należy wiązać z końcem perspektywy UE na lata 2007-2013 i oczekiwaniem na nową perspektywę finansową. Łączne finansowanie udzielone przez leasingodawców na maszyny i urządzenia oraz sprzęt IT od stycznia do końca września 2016 r. wyniosło 11,2 mld zł, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku było to 11,9 mld zł.

Z danych ZPL wynika, że sektor nieruchomości miał dużo mniejszy wpływ na wyniki branży leasingowej. Udział tego sektora w strukturze finansowania przedmiotów wynosi 0,6%. Wartość finansowania nieruchomości na koniec III kwartału 2016 r. wyniosła 0,5 mld zł i była o połowę niższa niż przed rokiem.

Ze zrealizowanego przez Związek Polskiego Leasingu badania koniunktury branży leasingowej wynika, że badane firmy w IV kwartale 2016 r. spodziewają się istotnego przyspieszenia aktywności sprzedażowej, stabilizacji jakości portfela leasingowego oraz stabilizacji zatrudnienia. Eksperci branży oczekują wyższego poziomu finansowania dla wszystkich głównych grup ruchomości: finansowania pojazdów lekkich, transportu ciężkiego oraz maszyn i urządzeń. W przypadku finansowania nieruchomości badane firmy oczekują dalszej ujemnej dynamiki.

Artykuły powiązane

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...

Można żądać odszkodowania za sąsiedztwo lotniska – uchwała SN

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 kwietnia 2024 r. (sygn. akt CZP 56/23) uznał, że właściciel może żądać odszkodowania z...