bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Klauzule abuzywne
Zmieniona ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów od niedzieli

Zmieniona ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów od niedzieli

Dodano: 2016-04-14

W najbliższą niedzielę zaczną obowiązywać przepisy zmienionej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Kolejna ustawa prokonsumencka zakłada przede wszystkim szybsze eliminowanie klauzul niedozwolonych oraz ulepszenie pomocy udzielanej konsumentom w sprawach sądowych przeciwko nieuczciwym praktykom oraz skuteczniejszą ochronę przed przedsiębiorcami nieprzestrzegającymi praw konsumentów.

Wczoraj w prasie była szeroko publikowana i komentowana wypowiedź wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Doroty Karczewskiej, która przedstawiła najważniejsze założenia znowelizowanej ustawy. W dniu dzisiejszym odbędzie się konferencja prasowa z udziałem Prezesa UOKiK, Adamem Jasserem. Zachęcamy do śledzenia portalu beinsured, na którym na bieżąco będziemy zamieszczać informacje o zmieniających się przepisach. Poniżej pokrótce przedstawimy najistotniejsze zmiany, o których informowała w dniu wczorajszym Karczewska.

Wiceprezes uważa, że najwięcej zmieni nowa regulacja dotycząca kontroli abuzywności postanowień umownych. Nowelizacja zakłada przeniesienie tej kontroli z modelu sądowego, a więc obecnego sposobu procedowania, gdy o abuzywności danego zapisu rozstrzyga Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na model administracyjno-sądowy. A więc, od początku następnego tygodnia kompetencja ustalania abuzywności danych zapisów umownych będzie należała do Prezesa UOKiK, który wskutek decyzji administracyjnych będzie rozstrzygał o niedozwolonym charakterze postanowienia i zakazywał jego dalszego wykorzystywania. Postępowanie będzie wszczynane z urzędu na podstawie własnych obserwacji lub po informacjach konsumentów, rzeczników konsumentów, Rzecznika Finansowego oraz organizacji konsumenckich, którzy uzyskają status zawiadamiającego. Decyzja Prezesa Urzędu będzie miała skutek prawny jedynie w odniesieniu do przedsiębiorcy, który ją stosował i klientów, z którymi zawarł umowę zawierającą niedozwolone postanowienie.

Do nowych kompetencji Urzędu będzie należało także nakładanie kar finansowych (do 10 proc. obrotu) za niedostosowanie się do decyzji administracyjnych w kwestii abuzywności postanowień umownych i dalszego ich stosowania w obrocie z konsumentami. Przedsiębiorcy będą mogli uniknąć kary, jeśli sami zobowiążą się do zmiany praktyk.

Na mocy zmienionej ustawy rejestr klauzul abuzywnych zniknie, a w jego miejsce powstanie strona internetowa zawierająca zestawienie decyzji Prezesa UOKiK w sprawie abuzywności poszczególnych postanowień umownych wraz z uzasadnieniami.

Więcej o nowej ustawie przedstawimy Państwu w jutrzejszym wydaniu dziennika beinsured oraz na bieżąco na portalu beinsured.pl.

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...