bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów

Zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów

Dodano: 2016-04-05

Z dniem 17 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Uchwalenie ustawy stanowiło wyraz wspólnej inicjatywy Ministra Finansów, Ministra Sprawiedliwości oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Prezes UOKiK). Nowe przepisy przyznają Prezesowi UOKiK szerokie kompetencje, co zdaniem projektodawców ustawy wynika z potrzeby wdrożenia lepszego systemu ochrony konsumentów, zwłaszcza na rynku usług finansowych, a także konieczności poprawy systemu eliminowania niedozwolonych postanowień z wzorców umów.

Głównymi zmianami wprowadzonymi do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów są:

  1. możliwość wydawania decyzji tymczasowych przez Prezesa UOKiK,
  2. wprowadzenie instytucji tajemniczego klienta,
  3. możliwość wyrażenia poglądu istotnego w sprawie sądowej przez Prezesa UOKiK,
  4. możliwość publikowania bezpłatnych komunikatów i ostrzeżeń w publicznym radiu i telewizji,
  5. wprowadzenie nowego modelu kontroli postanowień wzorców umów.

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...