bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Zmiany w ustawie o finansach publicznych

Zmiany w ustawie o finansach publicznych

Dodano: 2022-08-19
Publikator: Ministerstwo Finansów

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik celu inflacyjnego (RPP) zostanie zastąpiony średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI). Reguła wydatkowa w nowej formule pozwala w większym stopniu uwzględnić zmiany w otoczeniu makroekonomicznym.

Minister finansów Magdalena Rzeczkowska określa te zmiany jako „krok w kierunku osiągnięcia większej spójności z linią wyznaczoną przez KE”, pozwalający uniknąć skomplikowanych rozwiązań tymczasowych we wspomnianej ustawie. KE zdecydowała się utrzymać ogólną klauzulę wyjścia do końca 2023 r. Oprócz powszechnie znanych skutków rosyjskiej inwazji na Ukrainę (m.in. wzrost cen energii, zakłócenia łańcuchów dostaw), wpływających na wysoką dynamikę cen, co powoduje znaczące rozbieżności pomiędzy rzeczywistą inflacją a celem inflacyjnym NBP, KE miała na względzie potrzebę zapewnienia elastycznej polityki budżetowej – zdolnej do reakcji w obliczu szybko zmieniającej się sytuacji gospodarczej.

Cel inflacyjny RPP ma, za sprawą wykluczenia czynnika niepewności powodowanego przez inflację oraz nieadekwatność prognoz makroekonomicznych, zapewnić większą przewidywalność procesu budżetowego.

Główne zmiany w ustawie:

  • Zmiana formuły obliczania kwoty wydatków na dany rok

Wskaźnik RPP zastąpiono wskaźnikiem CPI. Bieżące wydarzenia na świecie doprowadziły do znaczących rozbieżności między nimi, co mimo prognozowanego spadku inflacji może nie mieć charakteru krótkookresowego. Pozostanie przy dotychczasowym wskaźniku mogłoby powodować nadmierne zacieśnianie polityki fiskalnej – niewskazane w dobie wyzwań dla gospodarki.

  • Wprowadzenie klauzuli inwestycyjnej na rok 2023 spójnej z rekomendacjami KE

Sposób ujmowania wydatków inwestycyjnych ma umożliwić, w ramach wyznaczonych limitów, zwiększanie wydatków inwestycyjnych bez zmniejszania pozostałych wydatków objętych SRW.

  • Włączenie NFOŚiGW do zakresu SRW związane ze zobowiązaniami Polski w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Pozwoli na lepsze wypełnienie przez regułę pierwotnych założeń.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i zostanie zastosowana w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023.

Artykuły powiązane

I kwartał 2023 r.: mniej szkód, wyższe odszkodowania

W dniu 24 maja 2023 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opublikował Biuletyn Informacyjny Ośrodka Informacji UFG d...

UFG pracuje nad nowym narzędziem do walki z oszustwami ubezpieczeniowymi

Podczas X Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń przedstawiono zarys nowego projektu Ubezpieczeniowego Funduszu...

    Zadaj Pytanie