bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Zmiany w systemie podatkowym

Zmiany w systemie podatkowym

Dodano: 2022-03-24
Publikator: Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów przedstawiło propozycję zmian podatkowych. Przekazane w czwartek 24 marca do konsultacji zmiany mają wejść w życie od 2023 roku, ale będą obowiązywać wstecznie, od 1 lipca 2022.

Ministerstwo Finansów proponuje obniżenie stawki PIT z 17 do 12 procent dla podatników na skali podatkowej, czyli emerytów, rencistów, pracowników, zleceniobiorców i niektórych przedsiębiorców. Rozwiązanie to dotyczyć więc będzie 25 mln osób.

Bez zmian ma pozostać próg podatkowy, wciąż więc będzie wynosił 120 tys. zł. W takiej samej wysokości – 30 tys. zł. pozostanie kwota wolna od podatku.  

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...