bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Zmiany w radzie UFG

Zmiany w radzie UFG

Dodano: 2020-06-16
Publikator: informacja prasowa

Podczas zwyczajnego zgromadzenia członków UFG udzielono absolutorium zarządowi oraz radzie Funduszu, a także przeprowadzono wybory do rady UFG.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...