bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Zmiany w Radzie Nadzorczej PZU

Zmiany w Radzie Nadzorczej PZU

Dodano: 2017-02-09

Zarząd PZU SA poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 lutego 2017 r. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki Marcina Gargasa, który pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Piotra Paszko i Radosława Potrzeszcza Członków Rady Nadzorczej Spółki. Uchwały nie zawierały informacji o przyczynach odwołania.

Ponadto, Zarząd PZU SA poinformował, że w dniu 8 lutego 2017 r. NWZ powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki Agatę Górnicką na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Tytuł magistra nauk politycznych zdobyła na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka podyplomowych studiów zarządzania w mediach na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. w Telewizji Polskiej S.A. W latach 2014 – 2015 pracowała jako Menadżer Biura Zarządu i Rady Nadzorczej w Banku Zachodnim WBK S.A. Od grudnia 2015 r. pełni funkcję Dyrektora Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Rozwoju.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...