bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Zmiany w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia

Zmiany w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia

Dodano: 2022-01-27

Urząd Zamówień Publicznych przygotował zaktualizowaną instrukcję wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).

Przeprowadzona przez Urząd Zamówień Publicznych aktualizacja instrukcji wypełniania JEDZ jest konsekwencją uchwalenia ustawy nowelizującej Kodeks karny, o czym informowaliśmy Państwa w naszym Legal Flash: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6889845396655411201/

Zmiany wprowadzone w instrukcji mają jedynie charakter redakcyjny i nie wpływają na sposób wypełniania JEDZ.

Wszystkie zmiany w katalogu przestępstw, za których popełnienie grozi wykonawcom wykluczenie z postępowania przetargowego zostały wskazane w załączniku do instrukcji wypełniania JEDZ pn.: „Wykaz przestępstw, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy”.

Link do pobrania zaktualizowanej instrukcji wypełniania JEDZ:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/53468/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2022.pdf

Artykuły powiązane

KNF zaktualizował i uzupełnił pytania dotyczące SFDR

W dniu 23 listopada 2023 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował, że w zakładce „Pytania i odpowiedzi (Q&am...

Problemy z odbiorem poczty nie uzasadniają braku odpowiedzi na wezwania UOKiK

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 8 maja 2023 r. (sygn. akt XVII AmA 31/21) orzekł, że reo...

Dodatkowe świadczenia ubezpieczyciela to koszty uzyskania przychodu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 14 września 2023 r. (sygn. akt III SA/Wa 1248/23) orzekł, że...