bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Bancassurance
Zmiany w gwarancjach depozytów

W dniu 9 października 2016 r. weszła w życie ustawa dotycząca funkcjonowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Nowy akt prawny narzuca na instytucje bankowe m. in. obowiązek informowania swoich obecnych jak i potencjalnych klientów o zasadach gwarancji depozytów. Taki obowiązek muszą spełnić przynajmniej raz w roku w przypadku stałych klientów oraz udostępnić odpowiedni arkusz z danymi wszystkim, którzy chcą zawrzeć umowę rachunku z bankiem.

Ustawa narzuca specjalne traktowanie niektórych typów środków zgromadzonych na rachunku. Wśród nich znalazły się: środki z wypłaty z tytułu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, środki z wypłaty ubezpieczenia na życie w związku ze śmiercią osoby ubezpieczonej lub dożyciem przez nią oznaczonego wieku, środki z wypłaty odprawy gwarantowanej, emerytalnej lub rentowej.

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...