bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Zmiana warunków umów w PayPal – postępowanie wyjaśniające

Zmiana warunków umów w PayPal – postępowanie wyjaśniające

Dodano: 2021-08-18
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Tomasz Chróstny, prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia, czy działania PayPal dotyczące jednostronnych modyfikacji warunków umowy z użytkownikami mogą naruszać zbiorowe interesy konsumentów. Klauzula modyfikacyjna będzie też analizowana pod kątem ewentualnej abuzywności.

W grudniu 2020 roku spółka PayPal (Europe) z Luksemburga wprowadziła zmiany w umowach z użytkownikami serwisu umożliwiającego płatności w internecie – PayPal. Jedna z modyfikacji przewidywała za brak aktywności na koncie przez co najmniej z 12 miesięcy opłatę, wnoszącą maksymalnie 45 zł rocznie. Klauzula modyfikacyjna umożliwia wprowadzenie zmian przez samo ich opublikowanie i automatyczną „akceptację” przez użytkownika, który będzie dalej korzystać z usług PayPal. W związku z tą zmianą do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta wpłynęło kilka skarg.

– Wszcząłem postępowanie wyjaśniające, aby ustalić, czy PayPal poprzez zmianę regulaminu mógł naruszyć zbiorowe interesy konsumentów. Wątpliwości budzi również treść klauzuli modyfikacyjnej, która miała być podstawą do jednostronnego wprowadzenia zmian umów z konsumentami, w tym wprowadzenia dodatkowej opłaty za brak aktywności po stronie konsumenta. Postanowienie regulaminu nie określa jednak konkretnych przyczyn uprawniających do modyfikacji umów. Tymczasem, zgodnie z orzecznictwem, klauzule blankietowe lub zbyt ogólne np. odnoszące się do „ważnych powodów”, należy uznać za niedopuszczalne – powiedział Tomasz Chróstny.

Artykuły powiązane

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Czy dane osobowe będzie można swobodnie „transferować” do USA?

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska rozpoczęła proces zmierzający do przyjęcia decyzji w sprawie adekwatności r...