bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Zgody i oświadczenia, o jakie warto zadbać nawiązując współpracę z nowym klientem (zgoda antyspamowa)

Zgody i oświadczenia, o jakie warto zadbać nawiązując współpracę z nowym klientem (zgoda antyspamowa)

Dodano: 2016-04-05

W poprzednim artykule poświęconym zgodom i oświadczeniom, o jakie warto zadbać na początku współpracy z każdym klientem (dla potrzeb tego i kolejnych opracowań przyjmujemy, że klientem jest osoba fizyczna), podaliśmy Państwu przykład oświadczenia o zgodzie klienta na użycie telefonu dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2014 poz. 243 ze zm.). 

Jednakże w dobie gwałtownego rozwoju technologicznego telefon nie jest jedynym narzędziem wykorzystywanym w celach sprzedażowych i promocyjnych. Regularnie otrzymujemy dzisiaj emaile lub też SMSy z różnego rodzaju ofertami. Podobne oferty i przy wykorzystaniu podobnych narzędzi kierują również do swoich klientów lub też potencjalnych klientów ubezpieczyciele oraz dystrybutorzy produktów ubezpieczeniowych.

Legalne przesłanie oferty lub innego materiału promocyjnego wymaga jednak spełnienia warunków wynikających m.in. z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz.1422 z dnia 2013.12.03 z późn. zm.).

Artykuły powiązane

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...