bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Zgody i oświadczenia, o jakie warto zadbać nawiązując współpracę z nowym klientem (zgoda antyspamowa)

Zgody i oświadczenia, o jakie warto zadbać nawiązując współpracę z nowym klientem (zgoda antyspamowa)

Dodano: 2016-04-05

W poprzednim artykule poświęconym zgodom i oświadczeniom, o jakie warto zadbać na początku współpracy z każdym klientem (dla potrzeb tego i kolejnych opracowań przyjmujemy, że klientem jest osoba fizyczna), podaliśmy Państwu przykład oświadczenia o zgodzie klienta na użycie telefonu dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2014 poz. 243 ze zm.). 

Jednakże w dobie gwałtownego rozwoju technologicznego telefon nie jest jedynym narzędziem wykorzystywanym w celach sprzedażowych i promocyjnych. Regularnie otrzymujemy dzisiaj emaile lub też SMSy z różnego rodzaju ofertami. Podobne oferty i przy wykorzystaniu podobnych narzędzi kierują również do swoich klientów lub też potencjalnych klientów ubezpieczyciele oraz dystrybutorzy produktów ubezpieczeniowych.

Legalne przesłanie oferty lub innego materiału promocyjnego wymaga jednak spełnienia warunków wynikających m.in. z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz.1422 z dnia 2013.12.03 z późn. zm.).

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...