bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Zawieszenie obrotu akcjami Global Hydrogen SA

Zawieszenie obrotu akcjami Global Hydrogen SA

Dodano: 2022-12-15
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 12 grudnia 2022 r. skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki Global Hydrogen SA z siedzibą w Warszawie.           

Powodem powyższego są okoliczności, z których wynika, że obrót tymi akcjami jest dokonywany w warunkach wskazujących na możliwość naruszenia interesów inwestorów.

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...