bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Zawieszenie obrotu akcjami Global Hydrogen SA

Zawieszenie obrotu akcjami Global Hydrogen SA

Dodano: 2022-12-15
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 12 grudnia 2022 r. skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki Global Hydrogen SA z siedzibą w Warszawie.           

Powodem powyższego są okoliczności, z których wynika, że obrót tymi akcjami jest dokonywany w warunkach wskazujących na możliwość naruszenia interesów inwestorów.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...