bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Zatory płatnicze

Zatory płatnicze

Dodano: 2022-06-20
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta

Tomasz Chróstny, prezes UOKiK, nałożył kary wynoszące łącznie 656 tys. zł za zatory płatnicze. Spółki, które zostały ukarane to: Reckitt Benckiser Production (Poland), Beiersdorf Manufacturing Poznań oraz Firma Oponiarska Dębica.

Z przeprowadzonych postępowań wynika, że wspomniane spółki mają problem z terminowymi płatnościami i przyczyniają się do tworzenia zatorów płatniczych w Polsce. Wysokość wygenerowanych przez Reckitt Benckiser Production (Poland) zatorów płatniczych wyniosła 153 mln zł, a nałożona kara to 554 tys. zł. Jeśli chodzi o spółkę Beiersdorf Manufacturing Poznań kwota wygenerowanych przez nią zatorów opiewała na 10 mln zł, a kara wyniosła 35 tys. zł. Natomiast na Firmę Oponiarską Dębica nałożona została kara 67 tys. zł, a wygenerowane przez nią zatory płatnicze wyniosły 9 mln zł.

Na wysokość kar, zgodnie z obowiązującym ustawowym wzorem ich obliczania, wpływ ma skala wygenerowanych przez dany podmiot zatorów płatniczych i długość opóźnień w zapłacie.

Dodatkowo Tomasz Chróstny stwierdził nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przez Przedsiębiorstwo Drobiarskie Drobex oraz Ampol-Merol. Prezes UOKiK nie nałożył na te spółki kar pieniężnych, ponieważ ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych obliguje go do odstąpienia od wymierzania kary, jeśli w badanym okresie suma świadczeń pieniężnych otrzymanych przez firmy po terminie przewyższa wygenerowany przez nie zator płatniczy.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...