bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Zasady wynagradzania menedżerów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa

Zasady wynagradzania menedżerów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa

Dodano: 2016-04-15

Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało, iż Komitet Stały Rady Ministrów 14 kwietnia 2016 r. zaakceptował projekt ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

„Widzimy potrzebę systemowych zmian, które zagwarantują sprawiedliwe i jednolite zasady wynagradzania. Proponowane przez nas przepisy zakładają całkowitą zmianę filozofii w kształtowaniu wysokości wynagrodzeń, opartą na czterech filarach: powszechność, jawność, sprawiedliwość i rynkowość. Likwidujemy patologie w postaci amoralnie wysokich odpraw, premii oraz wynagrodzeń oderwanych od rzeczywistych nakładów pracy” – wyjaśnia Dawid Jackiewicz, minister Skarbu Państwa

Obowiązująca obecnie ustawa kominowa nie obejmuje największych spółek z udziałem Skarbu Państwa takich jak np. PZU czy Orlen, z racji ograniczenia obowiązywania do podmiotów, w których państwo ma większość udziałów. Projekt ustawy, którego autorem jest Ministerstwo Skarbu Państwa odnosi się do wszystkich podmiotów, które wykonują prawa z akcji w spółkach Skarbu Państwa. Walne zgromadzenia ustalały będą wysokość wynagrodzenia, na których przedstawiciele Skarbu Państwa głosować będą zgodnie z ustawą. Ta zmiana sprawi, iż spółki, w których udział Skarbu Państwa wynosie poniżej 50% zostaną objęte przepisami.

Pensje zostaną obniżone i uzależnione od nakładu pracy, ale wciąż rynkowe. Oszczędności spółek objętych ustawą szacowane są na blisko 60 mln rocznie. Projekt zakłada uzależnienie wysokości zasadniczego wynagrodzenia od bieżącej sytuacji spółki, jej wielkości oraz skali prowadzonej działalności.

„Z przepisów jasno wynika, na jakie wynagrodzenie może liczyć prezes. Pensja będzie uzależniona od skali działalności, wartości majątku, przychodów oraz wielkość zatrudnienia. Natomiast premie nie będą zależały od widzimisię członków rady nadzorczej, jak dotychczas, ale od rzeczywistych efektów pracy, określonych w ustawie. Po raz pierwszy w przepisach znalazły się konkretne kryteria, które należy spełnić, by otrzymać premię.” – tłumaczy minister Jackiewicz.

„Nowy system wynagradzania pozwoli na poprawę jakości zarządzania spółek, co poprawi ich wyniki z zyskiem dla Skarbu Państwa i innych akcjonariuszy. Stawiamy na jawność. Każde odstępstwo od ustawy będzie musiało być do publicznej wiadomości z uzasadnieniem. Prezesi największych spółek mają prawo zarabiać adekwatnie do wykonywanej pracy, a Polacy mają prawo o tym wiedzieć. Nie ma mowy o ustalaniu zarobków w zaciszach gabinetów” – dodaje minister Jackiewicz.

Artykuły powiązane

Ubezpieczenia w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku

W dniu 28 listopada 2023 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opublikował biuletyn, w którym zamieszczono analizę ry...

Trzeba uważać komu wysyłany jest dokument potwierdzający przyznanie odszkodowania

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na ubezpieczyciela administracyjną karę pieniężną w wysokości 103 752...

Ubezpieczyciel jednak wypłaci odszkodowanie bliskim ofiar wypadku na A1

Tragiczny wypadek na autostradzie A1 miał miejsce 16 września 2023 r. To właśnie tego dnia kierowca jadący z p...