bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Bankowość
Zanim weźmiesz pożyczkę…

Zanim weźmiesz pożyczkę…

Dodano: 2022-08-24
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Drogi Czytelniku, przypominamy, na co należy zwrócić uwagę zanim weźmiesz pożyczkę:

  • sprawdź czy firma pożyczkowa lub pośrednik kredytowy widnieje w odpowiednim rejestrze Komisji Nadzoru Finansowego;
  • uważnie przeczytaj, czego dotyczy umowa oraz czy zgadza się to z tym, co mówi przedstawiciel instytucji pożyczkowej lub pośrednika oraz dokładnie zapoznaj się z warunkami umowy i wszystkimi załącznikami do niej;
  • przelicz, ile będziesz mieć do spłaty i jakie będą koszty kredytu – zarówno odsetki, jak i te wynikające z różnych opłat i prowizji;
  • odnośnie ostatniego pamiętaj, że obowiązują ustawowe limity – odsetki maksymalnie mogą stanowić dwukrotność odsetek ustawowych, które wyliczamy, dodając 3,5 pkt proc. do stopy referencyjnej NBP, natomiast koszty pozaodsetkowe maksymalnie mogą wynieść 25 proc. całkowitej kwoty kredytu plus 30 proc. za każdy rok kredytowania, jednak nie więcej niż 100 proc. kwoty kredytu;
  • pamiętaj, że w umowach leasingu, które nie przewidują obowiązku nabycia jego przedmiotu przez leasingobiorcę, koszty nie są limitowane i mogą być znacznie wyższe;
  • porównaj oferty różnych firm (ułatwi to wskaźnik RRSO – rzeczywista roczna stopa oprocentowania);
  • w ciągu 14 dni możesz odstąpić od umowy o kredyt konsumencki, ale w takiej sytuacji masz obowiązek zwrócić odsetki za czas, w którym pieniądze były Ci udostępnione.

A w razie wątpliwości lub problemów możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...