bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Zamówienia publiczne na usługi informatyczne utrzymania i rozwoju systemu w świetle orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej

Zamówienia publiczne na usługi informatyczne utrzymania i rozwoju systemu w świetle orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej

Dodano: 2020-04-16
Publikator: chmuraprawna.pl

Proces udzielania zamówień publicznych jest skomplikowany, tym bardziej jeżeli dotyczy zamówienia na usługi utrzymania i rozwoju dużych systemów informatycznych. Umowy w reżimie zamówień publicznych mają de facto charakter adhezyjny, tj. są jednostronnie kształtowane przez zamawiającego. Jedyną formą próby wpływania na treść postanowień umowy jest złożenie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej („KIO”) od treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). W niniejszym artykule chcemy się skupić na ważnym z punktu widzenia wykonawców rynku IT wyroku KIO, który zapadł w dniu 13 listopada 2018 r[1].

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...