bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Zamknięcie roku – wpływ zmian regulacyjnych na rachunkowość i sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń

Zamknięcie roku – wpływ zmian regulacyjnych na rachunkowość i sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń

Dodano: 2016-11-15
Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń

PIU we współpracy z firmą KPMG organizuje 22 listopada 2016 r. seminarium pt:  „Zamknięcie roku – wpływ zmian regulacyjnych na rachunkowość i sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń, które odbędzie się w Hotelu Mercure Warszawa Centrum.

Tematyka seminarium dotyczyć będzie zagadnień rachunkowych, finansowych i aktuarialnych – m.in. wybranych zagadnień Solvency II (granica kontraktu, unbundling), kapitałowego wymogu wypłacalności, różnic pomiędzy rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi dla potrzeb wypłacalności i rachunkowości, różnic w wycenie pozycji bilansowych pomiędzy PSR a Solvency II, zdolności podatków odroczonych do absorpcji strat, obowiązku badania sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń. Omówione zostaną także wybrane zagadnienia dotyczące rozpoznania przychodu według PSR, ujęcia podatku od aktywów dla celów wypłacalności oraz ujęcia aktualizacji wyceny lokat zaliczonych do kategorii aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.

Seminarium skierowane jest do pracowników zakładów ubezpieczeń, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Finansów, przedstawicieli prasy branżowej i ośrodków akademickich. Udział w seminarium jest bezpłatny. Rejestracja możliwa jest do wyczerpania limitu miejsc. Prelekcje zostaną przygotowane przez specjalistów z KPMG.

Agendę seminarium oraz formularz rejestracyjny znaleźć można na stronie Izby, pod adresem: http://rejestracja.piu.org.pl/?event=seminarium-rachunkowe-3

Artykuły powiązane

Nowe przepisy chroniące obywateli przed kradzieżą tożsamości od 1 czerwca.

Od 1 czerwca 2024 roku w Polsce będą obowiązywać nowe przepisy mające na celu lepszą ochronę obywateli przed k...

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...