bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
Zakład ubezpieczeń posiada uprawnienie do zatrzymania części środków zgromadzonych na UFK na pokrycie kosztów działalności

Zakład ubezpieczeń posiada uprawnienie do zatrzymania części środków zgromadzonych na UFK na pokrycie kosztów działalności

Dodano: 2016-10-19
Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 14 stycznia 2015 r. (sygn. akt V Ca 751/14) orzekł, że wysokie koszty działalności towarzystwa ubezpieczeń muszą zostać zabezpieczone przed wcześniejszym zerwaniem umowy przez ubezpieczającego, poprzez uprawnienie do zatrzymania opłat za zarządzenie kapitałem ubezpieczonego w celu pokrycia kosztów działalności.

W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpił powód, który domagał się od pozwanego towarzystwa ubezpieczeń zwrotu 12 049,98 zł wraz z ustawowymi odsetkami. Na roszczenie powoda składała się kwota 10 600 zł stanowiąca część środków zgromadzonych na jego rachunku oraz kwota 1 449,98 zł rekompensaty w związku z utraconymi korzyściami, jakie mógłby odnieść powód, gdyby ulokował te środki na 5% lokacie. Powód powoływał się na abuzywne klauzule zawarte w umowie ubezpieczenia na życie z UFK oraz nieprawidłowości, do jakich doszło w trakcie sprzedaży produktu.

Pliki do pobrania

orzeczenie_v_ca_751_14.pdf

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...