bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Zagraniczne inwestycje polskich firm

Zagraniczne inwestycje polskich firm

Dodano: 2022-11-14
Publikator: informacja prasowa

Ośrodek analityczny SpotData przygotował raport pt. „Polski biznes za granicą. Jak polskie firmy prowadzą ekspansję w Europie Środkowej i Wschodniej”.

Główne wnioski wynikające z lektury raportu są następujące:

  • ostatni czas to szybki wzrost inwestycji zagranicznych polskich firm – w pierwszej połowie 2022 r. inwestycje polskich firm były o ok. 50 proc. wyższe niż w poprzednich latach;
  • w regionie Europy Środkowej i Wschodniej skoncentrowanych jest 50 proc. polskich inwestycji zagranicznych;
  • średni dystans polskich inwestycji zagranicznych wynosi 994 km (taka jest średnia odległość pomiędzy Polską a krajami docelowymi inwestycji, ważona udziałem poszczególnych rynków w ogólnej wartości zainwestowanego z Polski kapitału);
  • pod względem wielkości rynku najbardziej atrakcyjnymi do inwestowania krajami są Czechy i Rumunia, pod względem poziomu rozwoju – Słowenia, Estonia i Czechy, natomiast pod względem jakości kapitału ludzkiego – Łotwa, Litwa i Rumunia;
  • największymi sektorami zaangażowanymi w ekspansję są przetwórstwo i handel.

Podsumowując warto przywołać słowa Ignacego Morawskiego – ekonomisty i dyrektora SpotData: „Raport pokazuje, w jakim kierunku zmierzają polskie przedsiębiorstwa prowadzące inwestycje zagraniczne oraz co motywuje je do szukania okazji biznesowych w naszym regionie. Chcemy, by doświadczenia firm już inwestujących stały się bazą wiedzy dla firm, które dopiero planują inwestycje. Dlatego w raporcie znajdują się nie tylko wnioski z dotychczasowych trendów, lecz również opinie liderów biznesu, którzy mają doświadczenie w inwestowaniu w regionie. Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że niektóre założenia, którymi kieruje się biznes, muszą ulec rewizji w wyniku toczącej się wojny”.

Partnerem ośrodka analitycznego SpotData jest UNIQA.

Artykuły powiązane

UFG pracuje nad nowym narzędziem do walki z oszustwami ubezpieczeniowymi

Podczas X Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń przedstawiono zarys nowego projektu Ubezpieczeniowego Funduszu...

#3 Nastrój się na prawo – QuoVadisBancassurance? Część 2

1/ Po pierwsze, nie będziesz łączył roli agenta i ubezpieczającego 2/ Po drugie, nie będziesz zarabiał na ubezpi...

Samo naruszenie RODO nie uprawnia do żądania odszkodowania, musi istnieć nawet nieistotna szkoda

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 4 maja 2023 r. (sygn. akt C 300/21) orzekł, że aby móc doma...

    Zadaj Pytanie