bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
Zadośćuczynienie za zdarzenie medyczne

Zadośćuczynienie za zdarzenie medyczne

Dodano: 2016-05-24
Publikator: Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 19 maja 2016 r. (sygn. akt III CZP 13/16) uznał, że podmiot leczniczy, który nie przedstawił stanowiska odnoszącego się do wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego, może po wydaniu orzeczenia w wyniku żądania ponownego rozpatrzenia sprawy przedstawić propozycję odszkodowania i zadośćuczynienia w wysokości innej niż wskazana we wniosku.

Rozpoznawana sprawa dotyczyła pacjenta, który zmarł po przekierowaniu z jednego z wrocławskich szpitali do innej placówki leczniczej. Rodzina zmarłego mężczyzny wystąpiła o 250 tys. zł zadośćuczynienia od szpitala. Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych uznała, iż zdarzenie to uprawnia do wystąpienia o zadośćuczynienie w takiej kwocie. Szpital w ciągu 30 dni nie ustosunkował się do wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego, co zgodnie z art. 67e ust. 1 ustawy o prawach pacjenta oznacza jego akceptację.

Artykuły powiązane

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...