bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Zadłużenie wobec ubezpieczycieli

Zadłużenie wobec ubezpieczycieli

Dodano: 2022-09-08

Według nowych danych Krajowego Rejestru Długów (KRD) zadłużenie przedsiębiorstw oraz konsumentów wobec zakładów ubezpieczeń wynosi blisko 377 mln zł, co oznacza spadek o ok. 10 mln zł względem zeszłego roku. Większość zobowiązań dotyczy tych pierwszych, szczególnie podmiotów z branży transportowej i magazynowej. Tuż za nimi plasują się firmy budowlane oraz handlowe.

Pracownik KRD wskazał, że przedsiębiorstwa działające na runku transportowym i magazynowym często nie regulują składek z tytułu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Największy dług wśród firm osiągnęło przedsiębiorstwo budowlane z powiatu radomskiego z 10,8 mln zł zaległości.

Jeśli chodzi o klientów indywidualnych, zobowiązań najczęściej nie regulują Polacy w wieku 36-45 lat. Tuż za nimi znajdują się osoby w wieku 26-35 lat. Obie grupy wiekowe nie opłacają głównie składek OC ppm. oraz ubezpieczeń mieszkań. Najbardziej terminowymi klientami są osoby w wieku 18-25 lat oraz seniorzy. Jedynie jedną piątą dłużników ubezpieczeniowych stanowią kobiety (mężczyźni są najczęściej posiadaczami samochodów). „Rekordzista”, mieszkaniec powiatu legionowskiego, zalega ze spłatą 623 tys. zł.

Z perspektywy geograficznej najmniej solidni w opłacaniu polis indywidualnych są mieszkańcy województwa mazowieckiego. Dalej „na podium” znajdują się Wielkopolanie i Ślązacy. Natomiast z kręgu firm największy dług uzbierały kolejno przedsiębiorstwa z Mazowsza, Śląska i Wielkopolski.

Polis nie opłaciło 192,5 tys. klientów – aż 158,2 tys. z nich to konsumenci. Średnie zadłużenie jednego klienta to 1 957 zł, osoby fizycznej – 1 077 zł, a przedsiębiorcy – 6 033 zł.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...