bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Zacieśnienie współpracy organów ochrony danych

Zacieśnienie współpracy organów ochrony danych

Dodano: 2022-05-05
Publikator: Urząd Ochrony Danych Osobowych

Członkowie Europejskiej Rady Ochrony Danych na spotkaniu, które odbyło się końcem kwietnia br. w Wiedniu uzgodnili zacieśnianie współpracy w sprawach strategicznych. Ponadto zdecydowali o zróżnicowaniu zakresu stosowanych metod współpracy.

W ciągu ostatnich kilku lat EROD zatwierdziła i przyjęła ponad 50 wytycznych oraz sześć zaleceń, by spójnie stosować RODO. Wzrosło także egzekwowanie przepisów prawa przez organy ochrony danych, a łączna kwota kar pieniężnych na koniec zeszłego roku wynosiła 1,55 mld euro. Dla zapewnienia spójnej interpretacji RODO duże znaczenie ma skuteczne i szybkie egzekwowanie przepisów.

Organy ochrony danych mogą przygotować wspólne ramy egzekwowania prawa, w tym także instrumenty kontroli. EROD podniosła także znaczenie dalszej harmonizacji krajowych przepisów proceduralnych. Ponadto, jak mówi A. Jelinek – przewodnicząca Europejskiej Rady Ochrony Danych – „Sporządzimy wykaz administracyjnych aspektów proceduralnych, które można jeszcze bardziej zharmonizować na szczeblu UE, aby zmaksymalizować pozytywny wpływ RODO, i podzielimy się tymi informacjami z Komisją Europejską. Pomoże to zniwelować różnice i zapewnić skuteczniejsze stosowanie RODO”.

Dodatkowo organy ochrony danych mogą dzieli się swoją pracą w ramach grup, a w razie potrzeby istnieje możliwość utworzenia grupy zadaniowej EROD.

Artykuły powiązane

Pada śnieg…na co uważać będąc kierowcą?

„Tato zobacz, jakie piękne płatki lecą z nieba.” Rzeczywiście, stanąłeś w oknie z synem i obaj zachwycacie się tym cudem...

Ubezpieczenia w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku

W dniu 28 listopada 2023 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opublikował biuletyn, w którym zamieszczono analizę ry...

Trzeba uważać komu wysyłany jest dokument potwierdzający przyznanie odszkodowania

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na ubezpieczyciela administracyjną karę pieniężną w wysokości 103 752...