bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Zacieśnienie współpracy organów ochrony danych

Zacieśnienie współpracy organów ochrony danych

Dodano: 2022-05-05
Publikator: Urząd Ochrony Danych Osobowych

Członkowie Europejskiej Rady Ochrony Danych na spotkaniu, które odbyło się końcem kwietnia br. w Wiedniu uzgodnili zacieśnianie współpracy w sprawach strategicznych. Ponadto zdecydowali o zróżnicowaniu zakresu stosowanych metod współpracy.

W ciągu ostatnich kilku lat EROD zatwierdziła i przyjęła ponad 50 wytycznych oraz sześć zaleceń, by spójnie stosować RODO. Wzrosło także egzekwowanie przepisów prawa przez organy ochrony danych, a łączna kwota kar pieniężnych na koniec zeszłego roku wynosiła 1,55 mld euro. Dla zapewnienia spójnej interpretacji RODO duże znaczenie ma skuteczne i szybkie egzekwowanie przepisów.

Organy ochrony danych mogą przygotować wspólne ramy egzekwowania prawa, w tym także instrumenty kontroli. EROD podniosła także znaczenie dalszej harmonizacji krajowych przepisów proceduralnych. Ponadto, jak mówi A. Jelinek – przewodnicząca Europejskiej Rady Ochrony Danych – „Sporządzimy wykaz administracyjnych aspektów proceduralnych, które można jeszcze bardziej zharmonizować na szczeblu UE, aby zmaksymalizować pozytywny wpływ RODO, i podzielimy się tymi informacjami z Komisją Europejską. Pomoże to zniwelować różnice i zapewnić skuteczniejsze stosowanie RODO”.

Dodatkowo organy ochrony danych mogą dzieli się swoją pracą w ramach grup, a w razie potrzeby istnieje możliwość utworzenia grupy zadaniowej EROD.

Artykuły powiązane

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...

Nazwa „odszkodowanie” nie wystarczy do zwolnienia z PIT

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z dnia 26 marca 2024 r. (sygn. akt...

Przewodnik „Ubezpieczenia w transporcie, czyli dlaczego nie warto ryzykować?”

Przewodnik po ubezpieczeniach w transporcie jest już dostępny! Pobierz go już teraz! 👉🏻 POBIERAM...