bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Zacieśnienie współpracy organów ochrony danych

Zacieśnienie współpracy organów ochrony danych

Dodano: 2022-05-05
Publikator: Urząd Ochrony Danych Osobowych

Członkowie Europejskiej Rady Ochrony Danych na spotkaniu, które odbyło się końcem kwietnia br. w Wiedniu uzgodnili zacieśnianie współpracy w sprawach strategicznych. Ponadto zdecydowali o zróżnicowaniu zakresu stosowanych metod współpracy.

W ciągu ostatnich kilku lat EROD zatwierdziła i przyjęła ponad 50 wytycznych oraz sześć zaleceń, by spójnie stosować RODO. Wzrosło także egzekwowanie przepisów prawa przez organy ochrony danych, a łączna kwota kar pieniężnych na koniec zeszłego roku wynosiła 1,55 mld euro. Dla zapewnienia spójnej interpretacji RODO duże znaczenie ma skuteczne i szybkie egzekwowanie przepisów.

Organy ochrony danych mogą przygotować wspólne ramy egzekwowania prawa, w tym także instrumenty kontroli. EROD podniosła także znaczenie dalszej harmonizacji krajowych przepisów proceduralnych. Ponadto, jak mówi A. Jelinek – przewodnicząca Europejskiej Rady Ochrony Danych – „Sporządzimy wykaz administracyjnych aspektów proceduralnych, które można jeszcze bardziej zharmonizować na szczeblu UE, aby zmaksymalizować pozytywny wpływ RODO, i podzielimy się tymi informacjami z Komisją Europejską. Pomoże to zniwelować różnice i zapewnić skuteczniejsze stosowanie RODO”.

Dodatkowo organy ochrony danych mogą dzieli się swoją pracą w ramach grup, a w razie potrzeby istnieje możliwość utworzenia grupy zadaniowej EROD.

Artykuły powiązane

Samo naruszenie RODO nie uprawnia do żądania odszkodowania, musi istnieć nawet nieistotna szkoda

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 4 maja 2023 r. (sygn. akt C 300/21) orzekł, że aby móc doma...

#2 Nastrój się na prawo – QuoVadisBancassurance? Część 1

Dokąd zmierza rynek bancassurance? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w tej i kolejnych publikacjach oraz w se...

Po kilku miesiącach wracamy z naszym nowym portalem

Po wielu miesiącach prac nad nową odsłoną portalu BeInsured (niestety informatycy nas pokonali i z kilku tygodni zrob...

    Zadaj Pytanie