bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
Wyzwania stojące przed brokerami ubezpieczeniowymi

Wyzwania stojące przed brokerami ubezpieczeniowymi

Dodano: 2016-10-17

Aon Polska w swoim ostatnim raporcie „Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w Polsce” zawarł również część dotyczącą zaufania Polaków do brokerów ubezpieczeniowych. Z danych wynika, że blisko 60% firm, uczestniczących w badaniu, polega na brokerze lub niezależnym doradcy w kwestii wyznaczania limitów odpowiedzialności dla produktów ubezpieczeniowych. Wyniki tej części komentują specjaliści z AIG.

Jak podkreślają, pod względem zaufania, jakim firmy oraz klienci darzą swoich brokerów, polski rynek dogonił standardy obowiązujące w krajach o bardziej rozwiniętych systemach ubezpieczeniowych. Wskazują przy tym, że wzrost zaufania do brokerów stanowi bezpośredni efekt długotrwałego procesu edukacji oraz pracy nad dywersyfikacją usług i poprawą relacji z klientami.

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...