bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Wytyczne KNF dla brokerów działających na Forexie

Wytyczne KNF dla brokerów działających na Forexie

Dodano: 2016-05-31
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego dała czas do dnia 30 września 2016 r. na wdrożenie 16 wytycznych stworzonych przez organ nadzoru firmom inwestycyjnym działającym na rynku Forex. Wytyczne mają na celu uregulowanie rynku i działań podejmowanych przez inwestorów i brokerów działających na rynku. Wytyczne wymuszają m. in. ujawnianie źródeł finansowania przez brokerów, czy tzw. punktów swapowych.

Komisja w wytycznych zamieściła także wymóg podawania przez domy maklerskie sposobów stosowania i obliczania punktów swapowych, a także powodów ich używania. W informacjach publikowanych przez domy maklerskie zgodnie z nowymi wytycznymi powinny znaleźć się dane dotyczące marży instytucji używanej do szacunków wysokości punktów swapowych, która powinna zostać ujęta jako koszt ponoszony przez klienta na rzecz firmy inwestycyjnej.

Wytyczne regulują także rynek brokerów funkcjonujących w modelu market maker. „Informacja dotycząca udostępnianego klientom spreadu powinna zawierać dane dotyczące wysokości marży (tzw. mark-up), jaką do spreadu rynkowego, otrzymywanego od dostawców kwotowań, dolicza firma inwestycyjna. Marża, o której mowa, powinna zostać wskazana jako koszt, jaki klient ponosi na rzecz firmy inwestycyjnej” — czytamy w wytycznych KNF.

Komisja podjęła się także uregulowania kwestii wiarygodności notowań. Wskazała, że wobec częstych, dynamicznych zmian na rynku dochodzi do konfliktu między brokerami a klientami. Związku z powyższym w wytycznych Komisja zobowiązała brokerów do podawania do wiadomości nazwy instytucji, które wskazują wysokości kwotowań stanowiące podstawę ustalania ceny rynkowej dla klientów.  

Na początku każdego kwartału foreksowe domy maklerskie mają też zamieszczać na swoich stronach internetowych informacje o odsetku klientów, którzy zrealizowali zyski i straty w kwartale poprzednim. Informacje te powinny być rozbite m. in. na operacje rynku walutowego, akcyjnego (CFD), towarowego i indeksów giełdowych.

Artykuły powiązane

Wystarczy odpowiedni tytuł przelewu, aby wybrać konkretną formę opodatkowania.

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) orzekł, że terminowo wpłacona zaliczka oraz odpowiednio opisany przelew mogą być uzna...

Europejski Parlament przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II

23 kwietnia 2023 roku, podczas posiedzenia plenarnego, Parlament Europejski przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II. P...

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...