bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Wytyczne dotyczące nadzoru oddziałów zakładów ubezpieczeń państw trzecich

Wytyczne dotyczące nadzoru oddziałów zakładów ubezpieczeń państw trzecich

Dodano: 2016-04-04
Publikator: EIOPA

W dniu 30 marca 2016 roku EIOPA opublikowała finalną wersję Wytycznych dotyczących nadzoru oddziałów zakładów ubezpieczeń państw trzecich.

Wytyczne mają na celu zapewnienie spójnej, sprawnej i skutecznej ochrony ubezpieczających w Unii Europejskiej, a w szczególności zapewnienie ubezpieczającym danego oddziału zakładu ubezpieczeń z państwa trzeciego co najmniej takiej samej ochrony jak ta, z której korzystają na mocy dyrektywy 2009/138/WE w ramach swoich stosunków z zakładem ubezpieczeń znajdującym się w UE, zarówno w ramach jego działalności w państwie macierzystym jak i poprzez oddział.

Zgodnie z art. 162 dyrektywy Wypłacalność II, zakres wytycznych obejmuje wyłącznie oddziały zakładów ubezpieczeń z państw trzecich, które prowadzą działalność w zakresie ubezpieczeń bezpośrednich na życie oraz ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie. Jednocześnie wytyczne nie obejmują zakładów ubezpieczeń państw trzecich, które prowadzą wyłącznie działalność reasekuracyjną poprzez swój oddział w UE lub posiadają zezwolenie na prowadzenie takiej działalności, nawet jeżeli dany zakład ubezpieczeń państwa trzeciego prowadzi działalność w zakresie ubezpieczeń bezpośrednich poprzez swoją siedzibę lub oddziały spoza UE.

Pliki do pobrania

pl_eiopa_bos-15_110_wytyczne.pdf

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...