bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Wytyczne dotyczące nadzoru oddziałów zakładów ubezpieczeń państw trzecich

Wytyczne dotyczące nadzoru oddziałów zakładów ubezpieczeń państw trzecich

Dodano: 2016-04-04
Publikator: EIOPA

W dniu 30 marca 2016 roku EIOPA opublikowała finalną wersję Wytycznych dotyczących nadzoru oddziałów zakładów ubezpieczeń państw trzecich.

Wytyczne mają na celu zapewnienie spójnej, sprawnej i skutecznej ochrony ubezpieczających w Unii Europejskiej, a w szczególności zapewnienie ubezpieczającym danego oddziału zakładu ubezpieczeń z państwa trzeciego co najmniej takiej samej ochrony jak ta, z której korzystają na mocy dyrektywy 2009/138/WE w ramach swoich stosunków z zakładem ubezpieczeń znajdującym się w UE, zarówno w ramach jego działalności w państwie macierzystym jak i poprzez oddział.

Zgodnie z art. 162 dyrektywy Wypłacalność II, zakres wytycznych obejmuje wyłącznie oddziały zakładów ubezpieczeń z państw trzecich, które prowadzą działalność w zakresie ubezpieczeń bezpośrednich na życie oraz ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie. Jednocześnie wytyczne nie obejmują zakładów ubezpieczeń państw trzecich, które prowadzą wyłącznie działalność reasekuracyjną poprzez swój oddział w UE lub posiadają zezwolenie na prowadzenie takiej działalności, nawet jeżeli dany zakład ubezpieczeń państwa trzeciego prowadzi działalność w zakresie ubezpieczeń bezpośrednich poprzez swoją siedzibę lub oddziały spoza UE.

Pliki do pobrania

pl_eiopa_bos-15_110_wytyczne.pdf

Artykuły powiązane

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...