bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, 16 grudnia 2014 r.

Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, 16 grudnia 2014 r.

Dodano: 2015-01-15
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

W dniu 16 grudnia 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła „Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych”. Jak wskazuje KNF, konieczność zajęcia przez regulatora stanowiska w sprawie likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych wynikła z nieprawidłowości stwierdzonych w toku nadzoru nad zakładami ubezpieczeń oraz sygnałów m.in. Rzecznika Ubezpieczonych. Wytyczne mają na celu wskazanie oczekiwań organu nadzoru w zakresie ostrożnego i stabilnego zarządzania obszarem likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, w tym ryzykiem związanym z tym obszarem. Wytyczne są skierowane zarówno do krajowych, jak i zagranicznych zakładów ubezpieczeń wykonujących działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych. Dokument zawiera 21 wytycznych ujętych w trzech obszarach tematycznych tj. organizacja, zarządzanie, nadzór i kontrola nad procesem likwidacji szkód, sposób prowadzenia postępowania likwidacyjnego oraz sposób ustalania wysokości świadczenia. KNF oczekuje, że standardy wskazane w Wytycznych będą wprowadzone w życie przez podmioty nadzorowane najpóźniej do dnia 31 marca 2015 r. Wytyczne są stosowane według zasady „zastosuj lub wyjaśnij”.

Pliki do pobrania

knf_wytyczne_dotyczace_likwidacji_szkod_z_ubezpieczen_komunikacyjnych.pdf

Artykuły powiązane

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Czy dane osobowe będzie można swobodnie „transferować” do USA?

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska rozpoczęła proces zmierzający do przyjęcia decyzji w sprawie adekwatności r...

Poradnik Rzecznika Finansowego, czyli kredyt konsumencki nie tylko na Gwiazdkę

Okres świąteczny, który już za nami, nierozłącznie wiąże się ze zwiększonymi wydatkami. Tegoroczne Święta Bożego Narodze...