bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Wytyczne dla zakładów ubezpieczeń dotyczące dystrybucji ubezpieczeń z dnia 24 czerwca 2014 r.

Wytyczne dla zakładów ubezpieczeń dotyczące dystrybucji ubezpieczeń z dnia 24 czerwca 2014 r.

Dodano: 2014-08-22
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego wraz z Rekomendacją U wydała także Wytyczne dla zakładów ubezpieczeń dotyczące dystrybucji ubezpieczeń. Jak wskazała KNF, prace nad Wytycznymi zostały podjęte w związku z uwagami do Rekomendacji U dotyczącymi zagrożeń wynikających z zastosowania wymogów wyłącznie do jednej kategorii podmiotów i były później prowadzone równolegle z pracami nad Rekomendacją.  Wytyczne odzwierciedlają rozwiązania przyjęte w Rekomendacji U, wskazując na dobre praktyki z perspektywy zakładów ubezpieczeń. Wydanie Wytycznych przez KNF wynika z konieczności ujednolicenia standardów w zakresie prowadzenia działalności ubezpieczeniowej niezależnie od kanału dystrybucji ubezpieczeń, co było postulowane podczas publicznych konsultacji Rekomendacji U. Ograniczenie wskazań KNF wyłącznie do dystrybucji ubezpieczeń w kanale bankowym mogłoby doprowadzić do nieuzasadnionej przewagi konkurencyjnej podmiotów działających poza sektorem bankowym, kosztem poziomu ochrony klientów. Jednym z zadań zakładów ubezpieczeń w obszarze dystrybucji ubezpieczeń jest nadzór nad działalnością agentów ubezpieczeniowych. Prawidłowa realizacja tego obowiązku, w ocenie KNF, powinna przyczynić się do zwiększenia zaufania klientów do ubezpieczeń oraz do rynku finansowego. KNF oczekuje, że Wytyczne zostaną wprowadzone w życie przez podmioty nadzorowane najpóźniej do dnia 31 marca 2015 r.

Pliki do pobrania

knf_wytyczne_dystrybucja_ubezpieczen.pdf

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...