bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Wytyczne dla zakładów ubezpieczeń dotyczące dystrybucji ubezpieczeń z dnia 24 czerwca 2014 r.

Wytyczne dla zakładów ubezpieczeń dotyczące dystrybucji ubezpieczeń z dnia 24 czerwca 2014 r.

Dodano: 2014-08-22
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego wraz z Rekomendacją U wydała także Wytyczne dla zakładów ubezpieczeń dotyczące dystrybucji ubezpieczeń. Jak wskazała KNF, prace nad Wytycznymi zostały podjęte w związku z uwagami do Rekomendacji U dotyczącymi zagrożeń wynikających z zastosowania wymogów wyłącznie do jednej kategorii podmiotów i były później prowadzone równolegle z pracami nad Rekomendacją.  Wytyczne odzwierciedlają rozwiązania przyjęte w Rekomendacji U, wskazując na dobre praktyki z perspektywy zakładów ubezpieczeń. Wydanie Wytycznych przez KNF wynika z konieczności ujednolicenia standardów w zakresie prowadzenia działalności ubezpieczeniowej niezależnie od kanału dystrybucji ubezpieczeń, co było postulowane podczas publicznych konsultacji Rekomendacji U. Ograniczenie wskazań KNF wyłącznie do dystrybucji ubezpieczeń w kanale bankowym mogłoby doprowadzić do nieuzasadnionej przewagi konkurencyjnej podmiotów działających poza sektorem bankowym, kosztem poziomu ochrony klientów. Jednym z zadań zakładów ubezpieczeń w obszarze dystrybucji ubezpieczeń jest nadzór nad działalnością agentów ubezpieczeniowych. Prawidłowa realizacja tego obowiązku, w ocenie KNF, powinna przyczynić się do zwiększenia zaufania klientów do ubezpieczeń oraz do rynku finansowego. KNF oczekuje, że Wytyczne zostaną wprowadzone w życie przez podmioty nadzorowane najpóźniej do dnia 31 marca 2015 r.

Pliki do pobrania

knf_wytyczne_dystrybucja_ubezpieczen.pdf

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...