bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Wytyczne dla zakładów ubezpieczeń dotyczące dystrybucji ubezpieczeń z dnia 24 czerwca 2014 r.

Wytyczne dla zakładów ubezpieczeń dotyczące dystrybucji ubezpieczeń z dnia 24 czerwca 2014 r.

Dodano: 2014-08-22
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego wraz z Rekomendacją U wydała także Wytyczne dla zakładów ubezpieczeń dotyczące dystrybucji ubezpieczeń. Jak wskazała KNF, prace nad Wytycznymi zostały podjęte w związku z uwagami do Rekomendacji U dotyczącymi zagrożeń wynikających z zastosowania wymogów wyłącznie do jednej kategorii podmiotów i były później prowadzone równolegle z pracami nad Rekomendacją.  Wytyczne odzwierciedlają rozwiązania przyjęte w Rekomendacji U, wskazując na dobre praktyki z perspektywy zakładów ubezpieczeń. Wydanie Wytycznych przez KNF wynika z konieczności ujednolicenia standardów w zakresie prowadzenia działalności ubezpieczeniowej niezależnie od kanału dystrybucji ubezpieczeń, co było postulowane podczas publicznych konsultacji Rekomendacji U. Ograniczenie wskazań KNF wyłącznie do dystrybucji ubezpieczeń w kanale bankowym mogłoby doprowadzić do nieuzasadnionej przewagi konkurencyjnej podmiotów działających poza sektorem bankowym, kosztem poziomu ochrony klientów. Jednym z zadań zakładów ubezpieczeń w obszarze dystrybucji ubezpieczeń jest nadzór nad działalnością agentów ubezpieczeniowych. Prawidłowa realizacja tego obowiązku, w ocenie KNF, powinna przyczynić się do zwiększenia zaufania klientów do ubezpieczeń oraz do rynku finansowego. KNF oczekuje, że Wytyczne zostaną wprowadzone w życie przez podmioty nadzorowane najpóźniej do dnia 31 marca 2015 r.

Pliki do pobrania

knf_wytyczne_dystrybucja_ubezpieczen.pdf

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...