bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Podatki
Wystarczy odpowiedni tytuł przelewu, aby wybrać konkretną formę opodatkowania.

Wystarczy odpowiedni tytuł przelewu, aby wybrać konkretną formę opodatkowania.

Dodano: 2024-06-24
Kategorie:

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) orzekł, że terminowo wpłacona zaliczka oraz odpowiednio opisany przelew mogą być uznane za oświadczenie o wyborze podatku liniowego. Wyrok ten może mieć duże znaczenie dla przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, ale system CEIDG przypisał im rozliczenie według skali podatkowej.

Chociaż Ministerstwo Finansów wcześniej zapewniało, że w przypadku wątpliwości decyzje będą podejmowane na korzyść przedsiębiorców, niektórzy wciąż mają spory z fiskusem. Sprawa, którą rozpatrywał NSA, dotyczyła przedsiębiorcy, który w 2019 r. nabył udziały w spółce jako darowiznę od żony i wybrał podatek liniowy 19%. Nie złożył on jednak oficjalnego oświadczenia do urzędu skarbowego, ale wpłacił pierwszą zaliczkę na podatek liniowy na czas. W opisie przelewów wskazywał, że są to „zaliczki na podatek PIT-36L”.

Przedsiębiorca był przekonany, że wpłata zaliczki i opis przelewu są wystarczającym oświadczeniem o wyborze podatku liniowego. Podatnik wystąpił o interpretację, aby upewnić się, że dokonał wyboru podatku liniowego prawidłowo. Argumentował, że jego oświadczenie w formie przelewów z opisem „zaliczka za PIT-36L” spełnia wymagania ustawy o PIT. Urząd skarbowy jednak nie zgodził się z tym stanowiskiem, twierdząc, że podstawową formą opodatkowania jest skala podatkowa (stawki 12 i 32%), a dokument o wyborze innej formy opodatkowania, takiej jak podatek liniowy czy ryczałt, musi być złożony w urzędzie skarbowym do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód.

NSA orzekł na korzyść podatnika, stwierdzając, że dla zastosowania stawki liniowej 19% konieczne jest:

• Złożenie oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania
• Sporządzenie tego oświadczenia na piśmie
• Zachowanie terminu do jego złożenia.

Sąd podkreślił, że zgodnie z Kodeksem cywilnym, każde zachowanie ujawniające wolę, w tym elektroniczne, może być uznane za oświadczenie woli. NSA uznał, że opis przelewu z tytułem „zaliczka za PIT-36L” stanowi wystarczające oświadczenie woli. Sąd dodał, że wpisanie treści w tytule przelewu spełnia wymóg pisemności oświadczenia.

Artykuły powiązane

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...

Nazwa „odszkodowanie” nie wystarczy do zwolnienia z PIT

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z dnia 26 marca 2024 r. (sygn. akt...

Przewodnik „Ubezpieczenia w transporcie, czyli dlaczego nie warto ryzykować?”

Przewodnik po ubezpieczeniach w transporcie jest już dostępny! Pobierz go już teraz! 👉🏻 POBIERAM...