bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Wystąpienia Rzecznika Finansowego do KNF i UOKiK w sprawie skarg konsumentów na GetBack S.A.

Wystąpienia Rzecznika Finansowego do KNF i UOKiK w sprawie skarg konsumentów na GetBack S.A.

Dodano: 2018-05-25
Publikator: Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy przygotował wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Stanowią one odpowiedź na licznie napływające do Biura RF skargi osób, które zainwestowały w obligacje GetBack. RF przedstawia w nich główne zarzuty podnoszone przez klientów względem podmiotów oferujących obligacje GetBack.  

Artykuły powiązane

Łatwiejsza transgraniczna współpraca między organami nadzoru w przypadku zmiany siedziby zakładu ubezpieczeń

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) postanowił uzupełnić swoją decyzję z...

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...