bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Bancassurance
Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, V wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 19 lutego 2014 r.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, V wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 19 lutego 2014 r.

Dodano: 2014-11-18
Publikator: Sąd Okręgowy

Sąd Okręgowy może w każdym postępowaniu cywilnym samodzielnie badać, niezależnie od istnienia czy też braku orzeczeń Sądu Konsumenckiego w tym zakresie, czy dane postanowienie umowne nie stanowi klauzuli abuzywnej.

Sprzeczne z dobrymi obyczajami, zasadą ekwiwalentności świadczeń oraz zasadą równości stron jest przerzucanie na klienta wszelkich kosztów związanych z ryzykiem kredytowym zwłaszcza, że obowiązek dodatkowego świadczenia ubezpieczeniowego powstał nie z winy klienta, ale na skutek okoliczności od niego niezależnych w postaci zmiany kursu waluty, w której kredyt został udzielony. Co więcej klient miał wykonać zobowiązanie z umowy banku z ubezpieczycielem, której nie był stroną, nie miał więc żadnego wpływu na jej treść ani wysokość zobowiązania, czy sposób wyliczenia ustalanego zobowiązania.

(V Ca 2170/13)

Pliki do pobrania

v_ca_2170_13_wyrok_uzasadnienie_ubezp_niskiego_wkladu.pdf

Artykuły powiązane

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...

Testament w formie wideo? Innowacja w dziedzinie dziedziczenia

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje wprowadzenie nowej formy testamentu, zwanego...