bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 4 czerwca 2012 r.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 4 czerwca 2012 r.

Dodano: 2014-11-20

Do ukształtowania obowiązków konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, wykorzystania jego słabej pozycji w stosunku umownym oraz do rażącego naruszenia interesu ekonomicznego konsumenta dochodzi, gdy postanowienia wzorca umowy obciążają konsumenta opłatą, która nie ma odzwierciedlenia w przepisach prawa. (XVII AmC 974/11)

Pliki do pobrania

xvii_amc_97411_sokik_wyrok.pdf

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...