bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 4 czerwca 2012 r.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 4 czerwca 2012 r.

Dodano: 2014-11-20

Do ukształtowania obowiązków konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, wykorzystania jego słabej pozycji w stosunku umownym oraz do rażącego naruszenia interesu ekonomicznego konsumenta dochodzi, gdy postanowienia wzorca umowy obciążają konsumenta opłatą, która nie ma odzwierciedlenia w przepisach prawa. (XVII AmC 974/11)

Pliki do pobrania

xvii_amc_97411_sokik_wyrok.pdf

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...