bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
Wyrok Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 18 grudnia 2013 r.

Wyrok Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 18 grudnia 2013 r.

Dodano: 2014-11-20

Za rażąco naruszające interesy konsumenta i stanowiące niedozwolone postanowienie umowne w świetle art. 3851 Kodeksu cywilnego należy uznać takie postanowienie ogólnych warunków umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, które przewiduje, że w razie wypowiedzenia umowy przez ubezpieczającego przed upływem 10 lat od daty zawarcia umowy, ubezpieczyciel pobiera opłatę likwidacyjną powodującą utratę wszystkich lub znacznej części zgromadzonych na rachunku ubezpieczającego środków finansowych. 

Sygn. I CSK 149/13

Pliki do pobrania

i_csk_14913_sn.pdf

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...