bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
Wyrok Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 18 grudnia 2013 r.

Wyrok Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 18 grudnia 2013 r.

Dodano: 2014-11-20

Za rażąco naruszające interesy konsumenta i stanowiące niedozwolone postanowienie umowne w świetle art. 3851 Kodeksu cywilnego należy uznać takie postanowienie ogólnych warunków umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, które przewiduje, że w razie wypowiedzenia umowy przez ubezpieczającego przed upływem 10 lat od daty zawarcia umowy, ubezpieczyciel pobiera opłatę likwidacyjną powodującą utratę wszystkich lub znacznej części zgromadzonych na rachunku ubezpieczającego środków finansowych. 

Sygn. I CSK 149/13

Pliki do pobrania

i_csk_14913_sn.pdf

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...