bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, VI Wydział Cywilny z dnia 26 czerwca 2012 r.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, VI Wydział Cywilny z dnia 26 czerwca 2012 r.

Dodano: 2014-11-20

Postanowienie zawarte we wzorcu umownym, zgodnie z którym w razie rezygnacji przez ubezpieczonego z kontynuowania umowy ubezpieczenia traci on wszystkie środki uzyskane na skutek wykupu jednostek uczestnictwa narusza dobre obyczaje, ponieważ sankcjonuje przejecie przez ubezpieczyciela całości wykupionych środków w całkowitym oderwaniu od skali poniesionych przez ten podmiot wydatków. Taki zapis prowadzi do rażącego naruszenia interesu konsumenta, ponieważ prowadzi do uzyskiwania przez ubezpieczyciela pewnych korzyści kosztem ubezpieczonego, zwłaszcza wówczas, gdy ten ostatni zgromadzi na swoim rachunku osobistym aktywa o znacznej wartości.

Wysokość pobieranej opłaty likwidacyjnej powinna być uzależniona tylko od kosztów, ponoszonych przez zakład ubezpieczeń w związku z wygaśnięciem umowy ubezpieczenia i wykupem jednostek uczestnictwa. Opłata likwidacyjna w wysokości 99% środków wypłacanych z subkonta składek regularnych jest niezwykle wygórowana, niezależna od poniesionych przez zakład ubezpieczeń kosztów, nadmiernie obciążająca konsumenta, a tym samym rażąco naruszająca jego interesy.

Sygn. VI ACa 87/12

 

Pliki do pobrania

vi_aca_8712_sa.pdf

Artykuły powiązane

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Czy dane osobowe będzie można swobodnie „transferować” do USA?

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska rozpoczęła proces zmierzający do przyjęcia decyzji w sprawie adekwatności r...

Poradnik Rzecznika Finansowego, czyli kredyt konsumencki nie tylko na Gwiazdkę

Okres świąteczny, który już za nami, nierozłącznie wiąże się ze zwiększonymi wydatkami. Tegoroczne Święta Bożego Narodze...