bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 czerwca 2010 r.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 czerwca 2010 r.

Dodano: 2014-08-27
Publikator: Naczelny Sąd Administracyjny

Twierdzenie, że przepis art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, poz. 1151) nie upoważnia organów administracji do udostępnienia w ramach wskazanych w nim obowiązków dokumentów prywatnych będących w ich posiadaniu pozostaje w oczywistej sprzeczności z jego treścią. Wskazany przepis stanowi samoistną podstawę prawną do domagania się przez zakład ubezpieczeń, przy spełnieniu warunków wymienionych w tym przepisie od innych podmiotów jakimi są sądy, prokuratura, policja, organy i instytucje określonych informacji i materiałów. Chodzi tu o informacje i materiały będące w dyspozycji podmiotów zobowiązanych do ich udostępnienia niezależnie od sposobu, w jaki weszły w ich posiadanie. Koniecznym warunkiem jest natomiast, aby informacje lub materiały, o jakich mowa w tym przepisie były niezbędne zakładowi ubezpieczeń w celu realizacji zadań określonych w ustawie o działalności ubezpieczeniowej.

 

Sygn. I OSK 465/10

Pliki do pobrania

i_osk_465_10_wyrok_nsa_obowiazek_udostepniania_zakladowi_ubezpieczen_dokumentow_prywatnych_w_zwiazku_z_wypadkami.pdf

Artykuły powiązane

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Czy dane osobowe będzie można swobodnie „transferować” do USA?

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska rozpoczęła proces zmierzający do przyjęcia decyzji w sprawie adekwatności r...