bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Wyniki Warty za 2015 r.: innowacje przyniosły zyski

Wyniki Warty za 2015 r.: innowacje przyniosły zyski

Dodano: 2016-03-24

TUiR „WARTA” S.A. i TUnŻ „WARTA” S.A. ogłosiły swoje wyniki finansowe za rok 2015. Łączny przypis składki brutto wyniósł w poprzednim roku 3,59 mld zł, tj. o 7,1 proc. więcej niż w 2014 roku.

Wzrost sprzedaży odnotowały ubezpieczenia małych i średnich przedsiębiorstw (16,7 proc.), ubezpieczenia mieszkaniowe (4,8 proc.) i ubezpieczenia komunikacyjne (0,7 proc.). W sumie Warta w sektorze ubezpieczeń indywidualnych odnotowała w 2015 r. składkę w wysokości 2,46 mld zł, co stanowi wynik o 18,8 proc. wyższy niż w poprzednim roku rozliczeniowym.

Prezes Warty – Jarosław Parkot – sukces swojej firmy dostrzega w efektywnym wdrażaniu innowacji technologicznych w wielu sektorach funkcjonowania przedsiębiorstwa: sprzedaży, komunikacji, oceny ryzyka, obsługi klienta. Dlatego oprócz osiągnięć stricte finansowych Warty należy wymienić także ich sukcesy we wprowadzeniu nowych udogodnień w obsłudze klientów i sprzedaży produktów. Ubezpieczyciel wdrożył m. in. system taryfikacji online. Dzięki temu ocena ryzyka, która jest dopasowywana pod charakterystykę konkretnego klienta, jest obliczana i podawana konsumentowi w przeciągu kilku sekund. Ponadto, Warta może poszczycić się tym, ze jako pierwsza w Polsce wprowadziła na rynek aplikację ułatwiająca proces likwidacji szkód online. Obecnie z narzędzia Warta Mobile korzysta ponad 3,5 tys. osób, którzy w ten sposób zgłosili do ubezpieczyciela 5 tys. szkód. Poprzez aplikację klienci mogą szybko i wygodnie skomunikować się z likwidatorem, czy dokonać zdalnych oględzin.

Wzrostowe wyniki sprzedażowe odnotował również dział I – ubezpieczenia na życie TUnŻ „WARTA” S.A. Osiągnięto przychów w wysokości 1,65 mld zł, co stanowi wynik o 6,6 proc. wyższy niż wobec 2014 roku. Wzrost składki zanotowano w produktach: ubezpieczenia grupowe (30,1 proc.) i polisy strukturyzowane (20,9 proc.). W dalszym ciągu, głównym kanałem, w którym odbywa się dystrybucja ubezpieczeń, pozostaje bancassurance (75 % wszystkich sprzedaży).

Wzrostowy poziom sprzedaży produktów ubezpieczeniowych ma swoje odzwierciedlenie w wynikach finansowych spółki. Wynik techniczny w zakładzie ubezpieczeń majątkowych wyniósł ponad 108,5 mln zł, natomiast wynik finansowy netto to 261,2 mln zł. W ubezpieczeniach życiowych wynik techniczny uplasował się na poziomie 41,5 mln zł, natomiast wynik finansowy to 35,7 mln zł. Wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi w dziale II wyniósł 314 proc., a wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami 119 proc. Dla spółki życiowej te wskaźniki wyniosły odpowiednio 211 proc. i 112 proc. Warto przypomnieć, że firma Standard & Poor’s utrzymała rating dla ubezpieczyciela na poziomie A+ z perspektywa stabilną, co stanowi najwyższy wynik wśród zakładów ubezpieczeniowych zarejestrowanych w Polsce. 

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...