bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Wyniki VIG za 2015 r. – poprawa o 36%

Wyniki VIG za 2015 r. – poprawa o 36%

Dodano: 2016-05-04
Publikator: Vienna Insurance Group

Vienna Insurance Group przedstawiła wyniki z rynku polskiego dla spółek należących do grupy za 2015 rok.

W 2015 r. majątkowe spółki zebrały składkę przypisaną brutto w wysokości 2 mld zł. Najwyższy przypis składki odnotowała Compensa Majątek: 1, 2 mld zł. InterRisk zebrał składkę w wysokości 816 mln zł. 

Ze względu na selektywny underwriting w ubezpieczeniach OC i AC, spółki majątkowe VIG Polska w 2015 roku zanotowały 13% spadek składki z polis komunikacyjnych w porównaniu 2014 r. Jednocześnie spółki VIG Polska skoncentrowały się na rozwoju innych rentownych ubezpieczeń majątkowych takich jak: gwarancje ubezpieczeniowe w InterRisk (+12%), czy ubezpieczenia MŚP w Compensie (+9%). 

Wynik finansowy brutto spółek majątkowych VIG w Polsce (wg. MSSF) wyniósł 170,2 mln zł i był o 13% niższy niż przed rokiem. Compensa wypracowała doskonały zysk w wysokości 89 mln zł, podczas gdy wynik InterRisk był na wysokim poziomie 81,2 mln zł. 

Natomiast spółki życiowe VIG w Polsce zebrały łącznie składkę przypisaną brutto w wysokości 1,5 mld zł. Najwyższą składkę w wysokości 678 mln zł zanotowała Skandia. Compensa Życie uzyskała przypis na poziomie 590 mln zł, a składka przypisana Polisy-Życie wyniosła blisko 257 mln zł. VIG Polska konsekwentnie umacnia swoją pozycję w ubezpieczeniach życiowych ze składką regularną i po 4 kwartałach 2015 r. powiększyła ten portfel o 8%, notując wzrost we wszystkich spółkach, tj. w Compensie Życie (+12,5%), w Polisie Życie (+7,7%) i w Skandii (+3,3%). 

Wynik finansowy brutto życiowych spółek VIG Polska po 4 kwartałach 2015 r. wyniósł 21,6 mln zł. Compensa Życie odnotowała wśród spółek życiowych najwyższy zysk brutto w wysokości 10,4 mln zł. Polisa-Życie i Skandia osiągnęły odpowiednio 8,1 mln zł i 3,2 mln zł zysku.

– W 2015 roku położyliśmy nacisk na wzrost w rentownych ubezpieczeniach majątkowych i wykorzystaliśmy okres spowolnienia na rynku do budowy przewagi konkurencyjnej w zakresie jakości obsługi oraz nowych technologii. Przykładem naszego zaangażowania w zapewnienie najwyższych standardów jest niezależna atestacja procesu likwidacji szkód VIG Ekspert. W Benefii Ubezpieczenia zainwestowaliśmy w rozwój sprzedaży mobilnej i znacznie poszerzyliśmy zakres współpracy z sieciami affinity – komentuje Franz Fuchs, Dyrektor Generalny VIG Polska.

Artykuły powiązane

Wystarczy odpowiedni tytuł przelewu, aby wybrać konkretną formę opodatkowania.

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) orzekł, że terminowo wpłacona zaliczka oraz odpowiednio opisany przelew mogą być uzna...

Europejski Parlament przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II

23 kwietnia 2023 roku, podczas posiedzenia plenarnego, Parlament Europejski przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II. P...

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...