bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Wyniki VIG za 2015 r. – poprawa o 36%

Wyniki VIG za 2015 r. – poprawa o 36%

Dodano: 2016-05-04
Publikator: Vienna Insurance Group

Vienna Insurance Group przedstawiła wyniki z rynku polskiego dla spółek należących do grupy za 2015 rok.

W 2015 r. majątkowe spółki zebrały składkę przypisaną brutto w wysokości 2 mld zł. Najwyższy przypis składki odnotowała Compensa Majątek: 1, 2 mld zł. InterRisk zebrał składkę w wysokości 816 mln zł. 

Ze względu na selektywny underwriting w ubezpieczeniach OC i AC, spółki majątkowe VIG Polska w 2015 roku zanotowały 13% spadek składki z polis komunikacyjnych w porównaniu 2014 r. Jednocześnie spółki VIG Polska skoncentrowały się na rozwoju innych rentownych ubezpieczeń majątkowych takich jak: gwarancje ubezpieczeniowe w InterRisk (+12%), czy ubezpieczenia MŚP w Compensie (+9%). 

Wynik finansowy brutto spółek majątkowych VIG w Polsce (wg. MSSF) wyniósł 170,2 mln zł i był o 13% niższy niż przed rokiem. Compensa wypracowała doskonały zysk w wysokości 89 mln zł, podczas gdy wynik InterRisk był na wysokim poziomie 81,2 mln zł. 

Natomiast spółki życiowe VIG w Polsce zebrały łącznie składkę przypisaną brutto w wysokości 1,5 mld zł. Najwyższą składkę w wysokości 678 mln zł zanotowała Skandia. Compensa Życie uzyskała przypis na poziomie 590 mln zł, a składka przypisana Polisy-Życie wyniosła blisko 257 mln zł. VIG Polska konsekwentnie umacnia swoją pozycję w ubezpieczeniach życiowych ze składką regularną i po 4 kwartałach 2015 r. powiększyła ten portfel o 8%, notując wzrost we wszystkich spółkach, tj. w Compensie Życie (+12,5%), w Polisie Życie (+7,7%) i w Skandii (+3,3%). 

Wynik finansowy brutto życiowych spółek VIG Polska po 4 kwartałach 2015 r. wyniósł 21,6 mln zł. Compensa Życie odnotowała wśród spółek życiowych najwyższy zysk brutto w wysokości 10,4 mln zł. Polisa-Życie i Skandia osiągnęły odpowiednio 8,1 mln zł i 3,2 mln zł zysku.

– W 2015 roku położyliśmy nacisk na wzrost w rentownych ubezpieczeniach majątkowych i wykorzystaliśmy okres spowolnienia na rynku do budowy przewagi konkurencyjnej w zakresie jakości obsługi oraz nowych technologii. Przykładem naszego zaangażowania w zapewnienie najwyższych standardów jest niezależna atestacja procesu likwidacji szkód VIG Ekspert. W Benefii Ubezpieczenia zainwestowaliśmy w rozwój sprzedaży mobilnej i znacznie poszerzyliśmy zakres współpracy z sieciami affinity – komentuje Franz Fuchs, Dyrektor Generalny VIG Polska.

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...