bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Wyniki rynku direct w 2013 r.

Wyniki rynku direct w 2013 r.

Dodano: 2015-03-16

W 2013 r. zakłady ubezpieczeń wystawiły łącznie 5,18 mln polis w systemie direct, czyli kupionych przy użyciu internetu lub telefonu. Składka zebrana z tych umów po czterech kwartałach 2013 roku wyniosła 1,175 mld zł i była niższa rok do roku o 1,2 proc. Zebrane dane wskazują na widoczne ustabilizowanie się sprzedaży w kanale direct.

W 2013 r. najwięcej umów przez telefon i Internet dotyczyło ubezpieczeń aut: OC posiadaczy pojazdów mechanicznych stanowiło 55,9 proc. składki, a autocasco – 20,5 proc. Mimo tego widoczny jest wzrost udziału w rynku innego rodzaju ubezpieczeń.

– Rok 2013 to w pewien sposób ugruntowanie poziomu sprzedaży, chociaż w produktach niekomunikacyjnych widzimy dalszy wzrost składek. Przykładowo składka z ubezpieczeń assistance wzrosła o 9 proc. r./r., a ubezpieczeń pozostałych szkód rzeczowych o niemal 6 proc. – mówi Paweł Zylm, przewodniczący Zespołu ds. Ubezpieczeń Direct PIU.

Ubezpieczenia sprzedawane przez telefon są dostępne w Polsce od 2003 r. Z roku na rok widoczny był istotny rozwój tego kanału. Przełomowe okazały się lata 2006-2007, kiedy liczba zakładów, mających w swojej ofercie polisy sprzedawane w systemie direct znacząco wzrosła. W 2012 r. liczba sprzedanych przez Internet i telefon polis po raz pierwszy przekroczyła 5 mln. – Wraz z rozwojem smartfonów, rosło będzie zainteresowanie klientów kupnem polis za pomocą najprostszych dostępnych narzędzi, które zawsze są pod ręką – mówi Paweł Zylm.

Artykuły powiązane

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Czy dane osobowe będzie można swobodnie „transferować” do USA?

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska rozpoczęła proces zmierzający do przyjęcia decyzji w sprawie adekwatności r...

Poradnik Rzecznika Finansowego, czyli kredyt konsumencki nie tylko na Gwiazdkę

Okres świąteczny, który już za nami, nierozłącznie wiąże się ze zwiększonymi wydatkami. Tegoroczne Święta Bożego Narodze...