bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Wyniki mBanku w 2021 roku

Wyniki mBanku w 2021 roku

Dodano: 2022-02-08
Publikator: informacja prasowa

mBank opublikował wyniki po dwunastu miesiącach 2021 roku. Instytucja finansowa zanotowała stratę netto, natomiast wynik z działalności podstawowej był najlepszy w historii, przekroczył bowiem 1,6 mld zł.

Strata netto wyniosła 1 178,8 mln zł, na co wpłynął przede wszystkim wynik z ostatniego kwartału. Rezultat ten uwzględnia koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi, które w czwartym kwartale przekroczyły 2 mld zł. Na kwotę tę złożyły się koszty potencjalnego programu ugód w wysokości 1 009,8 mln zł oraz inne, wiążące się z trwającymi sprawami sądowymi. W roku 2021 koszty ryzyka prawnego wyniosły 2 758,1 mln zł.

Współczynniki kapitałowe mBanku końcem minionego roku przyjmowały wartości wyższe niż wymagane minima regulacyjne. Skonsolidowany współczynnik Tier I wyniósł 14,1 proc, a łączny współczynnik kapitałowy 16,6 proc.

W czwartym kwartale dochody ogółem wzrosły o 7,4 proc. w stosunku do trzeciego kwartału. Wpłynął na to przede wszystkim wyższy o 18,5 proc. wynik z tytułu odsetek, wsparty przez podwyżki stóp procentowych.

Dochody ogółem, w roku 2021, wyniosły 6 111,1 mln zł, co jest wynikiem rekordowym. Wzrósł także zysk brutto głównego biznesu (segmentu walutowych kredytów hipotecznych) osiągając wartość 2,2 mld zł.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...