bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Wyniki mBanku w 2021 roku

Wyniki mBanku w 2021 roku

Dodano: 2022-02-08
Publikator: informacja prasowa

mBank opublikował wyniki po dwunastu miesiącach 2021 roku. Instytucja finansowa zanotowała stratę netto, natomiast wynik z działalności podstawowej był najlepszy w historii, przekroczył bowiem 1,6 mld zł.

Strata netto wyniosła 1 178,8 mln zł, na co wpłynął przede wszystkim wynik z ostatniego kwartału. Rezultat ten uwzględnia koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi, które w czwartym kwartale przekroczyły 2 mld zł. Na kwotę tę złożyły się koszty potencjalnego programu ugód w wysokości 1 009,8 mln zł oraz inne, wiążące się z trwającymi sprawami sądowymi. W roku 2021 koszty ryzyka prawnego wyniosły 2 758,1 mln zł.

Współczynniki kapitałowe mBanku końcem minionego roku przyjmowały wartości wyższe niż wymagane minima regulacyjne. Skonsolidowany współczynnik Tier I wyniósł 14,1 proc, a łączny współczynnik kapitałowy 16,6 proc.

W czwartym kwartale dochody ogółem wzrosły o 7,4 proc. w stosunku do trzeciego kwartału. Wpłynął na to przede wszystkim wyższy o 18,5 proc. wynik z tytułu odsetek, wsparty przez podwyżki stóp procentowych.

Dochody ogółem, w roku 2021, wyniosły 6 111,1 mln zł, co jest wynikiem rekordowym. Wzrósł także zysk brutto głównego biznesu (segmentu walutowych kredytów hipotecznych) osiągając wartość 2,2 mld zł.

Artykuły powiązane

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...