bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2017 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2017 roku

Dodano: 2017-10-24
Publikator: Główny Urząd Statystyczny

W końcu czerwca 2017 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało ogółem 925 funduszy inwestycyjnych (o 12 więcej niż przed rokiem). Liczba otwartych funduszy inwestycyjnych wyniosła 44, liczba specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych wzrosła z 2 do 53. W grupie funduszy inwestycyjnych zamkniętych liczba funduszy wyniosła 828.

Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec czerwca 2017 r. wyniosła 309,4 mld zł (wzrost o 2,8% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego). Fundusze inwestycyjne w I półroczu 2017 r. osiągnęły dodatni wynik z operacji w kwocie 13,7 mld zł (o 7,7 mld zł więcej niż rok wcześniej). Wartość lokat funduszy zwiększyła się do 274,3 mld zł (o 2,7%).

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...