bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Prawo pracy
Wynagrodzenie w górę od 1 stycznia 2024 r.

Wynagrodzenie w górę od 1 stycznia 2024 r.

Dodano: 2024-01-10
Kategorie:

Od 1 stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce wzrosło do 4242 zł brutto, a stawka godzinowa do 27,70 zł  brutto. Czy to pierwsza i ostatnia podwyżka w tym roku? 

Oznacza to wzrost o 752 zł w porównaniu do roku 2023. W lipcu nastąpi kolejny wzrost, tym razem do 4300 zł brutto, a stawka godzinowa będzie wynosić 28,10 zł brutto.

Jaki skutek mają podwyżki?

Dynamiczne podwyżki powodują spłaszczenie skali wynagrodzeń w Polsce. Oznacza to, że osoba, która zarabiała nawet tysiąc złotych powyżej najniższej krajowej trzy lata temu, to zakładając brak podwyżek i awansów, zostanie teraz dosięgnięta przez płacę minimalną. W hierarchii płac spadnie do najniższej kategorii, ale w praktyce dostanie podwyżkę, bo musi zarabiać minimum 4242 zł brutto od 1 stycznia 2024 r.

Czy zmianę wynagrodzenia trzeba dokumentować?

Co do zasady zmiana wysokości wynagrodzenia jest zmianą warunków pracy, a w takiej sytuacji Kodeks pracy wymaga udokumentowania zmiany na piśmie. Jednak w praktyce nie zawsze jest to konieczne.

Umowa o zatrudnienie musi być spisana na papierze. Taki dokument potwierdza zgodę obu stron. Jeśli umowa o pracę nie została utrwalona na piśmie, pracodawca musi potwierdzić pracownikowi ustalenia dotyczące strony umowy, rodzaju umowy oraz warunków pracy przed jej rozpoczęciem – taki wymóg wynika z przepisów kodeksu pracy, dokładnie z artykułu 29 § 2.

Zgodnie z artykułem 29 § 4 kodeksu pracy, każda zmiana warunków umowy o pracę musi być uwieczniona na piśmie. Wynagrodzenie za pracę jest istotnym elementem umowy, dlatego każda zmiana w wysokości minimalnego wynagrodzenia powinna być potwierdzona na piśmie przez pracodawcę.

Fakt, że zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę musi być potwierdzona na piśmie u każdego pracownika, wynika również z wyroku Sądu Najwyższego z 3 listopada 1976 r., sprawy I PR 165/76. W tym orzeczeniu Sąd stwierdził, że „wynagrodzenie, będące kluczowym aspektem każdej umowy o pracę, powinno być jasno określone, pozostawiając niewątpliwość co do ustalonych przez strony zasad płatności”.

To oznacza, że pracownik, z którym podpisano umowę o pracę, powinien dokładnie znać wysokość wynagrodzenia za wykonywaną pracę oraz warunki dotyczące płatności określonych składników wynagrodzenia.

W niektórych tekstach można znaleźć opinie sugerujące, że zmiana minimalnego wynagrodzenia nie zawsze wymaga dostarczenia pracownikowi dodatkowego aneksu do umowy.

Według Państwowej Inspekcji Pracy, pracodawca jest zobowiązany do przekazania aneksu wszystkim pracownikom, których płaca została precyzyjnie określona kwotowo. W przypadku, gdy wynagrodzenie nie jest dokładnie określone przez podanie konkretnej kwoty, a w umowie o pracę jest zapis o przyjęciu przez pracownika minimalnego wynagrodzenia zgodnego z obowiązującą stawką ustaloną w ustawie z dnia 10 października 2002 r. dotyczącej minimalnego wynagrodzenia za pracę, w takiej sytuacji pracodawca nie musi tworzyć dodatkowego aneksu do umowy.

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...