bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Wynagrodzenie tylko na konto pracownika

Wynagrodzenie tylko na konto pracownika

Dodano: 2017-04-21

Ministerstwo Rozwoju w opublikowanym w dniu 4 kwietnia 2017 r. projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją zaproponowało przyjęcie bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzenia jako formy preferowanej, z zachowaniem możliwości wypłaty wynagrodzenia w formie gotówkowej jedynie na wniosek pracownika.

Obecnie obowiązujący przepis art. 86 § 3 Kodeksu pracy ustanawia zasadę wypłaty wynagrodzenia w gotówce, stanowiąc, że wynagrodzenie wypłaca się do rąk pracownika, a w inny sposób tylko wtedy, gdy stanowi tak układ zbiorowy lub pracownik uprzednio wyrazi na to pisemną zgodę.

W zaproponowanym przez Ministerstwo Rozwoju brzmieniu ww. przepisu, forma bezgotówkowa wypłaty wynagrodzenia będzie sukcesywnie stawała się formą przeważającą, z zastrzeżeniem, iż w przypadku wystąpienia przez pracownika z odpowiednim wnioskiem, będzie on mógł otrzymywać wynagrodzenie „do ręki”.

Jak wskazuje w uzasadnieniu do projektu ustawy wnioskodawca, omawiana zmiana stanowi dostosowanie przepisów do zmieniających się preferencji pracowników, coraz częściej wybierających bezgotówkową formę wypłaty wynagrodzenia. Ministerstwo wskazuje, iż celem proponowanej regulacji jest również ograniczenie szarej strefy poprzez zastąpienie transakcji gotówkowych, które nie pozostawiają śladu i umożliwiają ukrycie transakcji, transakcjami elektronicznymi, zapewniającymi bezpieczeństwo obrotu.

Wypłata pensji na rachunek bankowy wymaga również dokonania zmiany w zakresie danych osobowych udostępnianych pracodawcy. Projekt ustawy zakłada w tym zakresie modyfikację art. 221 Kodeksu pracy, umożliwiającą żądanie przez pracodawcę podania numeru rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Projekt ustawy jest obecnie na etapie konsultacji, a planowana data jej wejścia w życie to 1 czerwca 2018 r.

Artykuły powiązane

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...