bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Wydłużenie łańcuchów dostaw a ubezpieczenie ładunków w transporcie

Wydłużenie łańcuchów dostaw a ubezpieczenie ładunków w transporcie

Dodano: 2022-08-31

Zaburzenia łańcuchów dostaw mogą stanowić istotny element wyceny ryzyka w ubezpieczeniach. Ma to wpływ na ubezpieczenie mienia w transporcie oraz na polisy majątkowe. Te ostatnie mogą wydłużyć proces likwidacji szkód.

Warto podkreślić, że zagrożenie mające związek z zaburzeniem łańcuchów dostaw stanowi ważny czynnik ryzyk operacyjnych przedsiębiorstwa. Zasadą jest, że powyższe odnosi się do przedsiębiorstw, których działalność wymusza sprowadzanie towarów. Wydłużone łańcuchy dostaw mogą bowiem spowodować wydłużenie czasu realizacji umowy oraz wywrzeć wpływ na marżowość konkretnego przedsięwzięcia. Powyższe może również wpłynąć na czas likwidacji szkód, a przy tym na ich koszt.

Dlatego też wydłużone łańcuchy dostaw powinno się mieć na względzie podczas tworzenia programów ochrony ubezpieczeniowej.

Importerzy i eksporterzy powinni pamiętać, że istota ubezpieczeń ładunków w transporcie (cargo) to pokrycie szkód powstałych w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia przewożonych towarów. Szkody spowodowane opóźnieniem dostawy – zasadniczo – nie będą objęte ochroną. Odnośnie tego powinny zadziałać ubezpieczenia OC podmiotów odpowiedzialnych za opóźnienie. Warto przy tym pamiętać, aby zbadać polisy przy nawiązywaniu relacji handlowych, aby mieć pewność wypłaty odszkodowania po szkodzie. Ponadto skutki szkód niematerialnych spowodowanych opóźnieniami nie mieszczą się w zakresie polis cargo.

Warto także pamiętać, że dalszą konsekwencją opóźnienia w dostawie może być powstanie odpowiedzialności cywilnej z tytułu niewykonania umowy dostawy lub naliczenie kar umownych z tego tytułu. To zatem nie tylko utrata mienia, które jest przedmiotem transportu. Wysokość takich roszczeń może wielokrotnie przewyższyć wartość mienia, którego dostarczenie się opóźniło lub nie doszło do skutku.

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...