bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Wydłużenie łańcuchów dostaw a ubezpieczenie ładunków w transporcie

Wydłużenie łańcuchów dostaw a ubezpieczenie ładunków w transporcie

Dodano: 2022-08-31

Zaburzenia łańcuchów dostaw mogą stanowić istotny element wyceny ryzyka w ubezpieczeniach. Ma to wpływ na ubezpieczenie mienia w transporcie oraz na polisy majątkowe. Te ostatnie mogą wydłużyć proces likwidacji szkód.

Warto podkreślić, że zagrożenie mające związek z zaburzeniem łańcuchów dostaw stanowi ważny czynnik ryzyk operacyjnych przedsiębiorstwa. Zasadą jest, że powyższe odnosi się do przedsiębiorstw, których działalność wymusza sprowadzanie towarów. Wydłużone łańcuchy dostaw mogą bowiem spowodować wydłużenie czasu realizacji umowy oraz wywrzeć wpływ na marżowość konkretnego przedsięwzięcia. Powyższe może również wpłynąć na czas likwidacji szkód, a przy tym na ich koszt.

Dlatego też wydłużone łańcuchy dostaw powinno się mieć na względzie podczas tworzenia programów ochrony ubezpieczeniowej.

Importerzy i eksporterzy powinni pamiętać, że istota ubezpieczeń ładunków w transporcie (cargo) to pokrycie szkód powstałych w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia przewożonych towarów. Szkody spowodowane opóźnieniem dostawy – zasadniczo – nie będą objęte ochroną. Odnośnie tego powinny zadziałać ubezpieczenia OC podmiotów odpowiedzialnych za opóźnienie. Warto przy tym pamiętać, aby zbadać polisy przy nawiązywaniu relacji handlowych, aby mieć pewność wypłaty odszkodowania po szkodzie. Ponadto skutki szkód niematerialnych spowodowanych opóźnieniami nie mieszczą się w zakresie polis cargo.

Warto także pamiętać, że dalszą konsekwencją opóźnienia w dostawie może być powstanie odpowiedzialności cywilnej z tytułu niewykonania umowy dostawy lub naliczenie kar umownych z tego tytułu. To zatem nie tylko utrata mienia, które jest przedmiotem transportu. Wysokość takich roszczeń może wielokrotnie przewyższyć wartość mienia, którego dostarczenie się opóźniło lub nie doszło do skutku.

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...