bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Wyborcza: 1,5 tys. osób może stracić pracę w sektorze ubezpieczeń

Wyborcza: 1,5 tys. osób może stracić pracę w sektorze ubezpieczeń

Dodano: 2016-05-05

Portal Wyborcza.biz przekazał w dniu wczorajszym, że zakłady ubezpieczeń planują redukcję etatów. Pracę może stracić nawet 1,5 tys. osób z branży. Spowodowane jest to zmniejszaniem ponoszonych kosztów i szukaniem oszczędności przez zakłady ubezpieczeń.

Spekulacje te powtarza Franz Fuchs, dyrektor generalny Vienna Insurance Group. Wskazuje on na ogólna złą kondycję branży w ostatnim czasie, co, zdaniem dyrektora, potwierdziły częste zmiany w zarządach spółek, zmniejszenie zainteresowania polskim rynkiem ze strony zagranicznych inwestorów, fuzje przedsiębiorstw.

– Na każdym rynku zachodzą zmiany, ale wszystko zależy od tego, w jaki sposób są one wprowadzane. Na przykład regulacje, które funkcjonują w podobnej formie w innych krajach albo dotyczące niektórych produktów, powinny być wprowadzone, ale te drastyczne nie powinny wchodzić w życie z dnia na dzień – powiedział Fuchs dla wyborcza.biz.

Na słabą sytuację polskiego rynku ubezpieczeniowego wpływ miały ostatnie regulacje prawne, nakładające na ubezpieczycieli kolejne obowiązki i wymuszające zmiany w ich strategiach biznesowych, przede wszystkim chodzi o ustawę wprowadzającą podatek od aktywów instytucji finansowych, nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ostatnie rekomendacje KNF. Prawie wszystkie te dokumenty zaczęły obowiązywać z dnia na dzień, uniemożliwiając przedsiębiorstwom przygotowanie się do nowych regulacji.

Problemy finansowe zakładów ubezpieczeń wynikają chociażby ze strat, jakie pojawiły się w sektorze ubezpieczeń komunikacyjnych w 2015 r. Ponadto, stale rosną sumy odszkodowań na szkody powstałe w wyniku wypadków komunikacyjnych. Regulacje prawne zablokowały m. in. wcześniejszy sposób oszczędzania przedsiębiorstw ubezpieczeniowych na pomniejszaniu wypłat z tytułu AC pojazdu.

Zwolnienia pracownicze rozpoczęły się już w Generali. Spółka zamierza zredukować ok. 300 miejsc pracy. Również wiele osób ma zostać przeniesionych do innego działu lub dokonać zmian wertykalnych w organizacji.

– Wzrost wartości wypłat szkód osobowych i zmieniające się otoczenie regulacyjne mają negatywny wpływ na cały rynek, a także na spółki Generali w Polsce – mówi „Wyborczej” Justyna Szafraniec, rzeczniczka Generali.

Redukcja miejsc pracy zachodzi także w TU Allianz. Pierwszych zwolnień dokonano już w marcu. Spółka chce zmniejszyć stan zatrudnienia o 250-300 osób, z czego u części z nich zostanie zmieniona jedynie forma zatrudnienia. 

– Rosną oczekiwania klientów, zmienia się otoczenie regulacyjne, a także narasta konkurencja cenowa wpływająca na rentowność branży – tłumaczył prezes spółek ubezpieczeniowych Allianz Polska Veit Stutz w komunikacie spółki.

Zeszłoroczne wyniki okazały się również najgorsze dla największego polskiego ubezpieczyciela od czasu debiutu na GPW. Prezes PZU, Michał Krupiński, słabe zyski uzasadnia przede wszystkim wysokimi kosztami, które jego zdaniem systematycznie rosną od wielu lat.

 – W ciągu trzech lat możliwa jest redukcja kosztów o 20 proc. – stwierdził Krupiński. „PZU wdraża nowy system informatyczny, przez co część czynności zostanie zautomatyzowana. Dlatego PZU może też obrać podobny kierunek jak banki, przejrzeć sieć placówek i zastanowić się, czy wszystkie z nich są potrzebne. A to będzie się wiązało ze zwolnieniami pracowników. Szczegóły nowej strategii jeszcze nie zostały przedstawione związkom zawodowym, a spotkanie z przedstawicielami pracowników jest zaplanowane dopiero na czerwiec” – czytamy w artykule Wyborczej.

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...