bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Współpraca z Izbą Gospodarczą „Wodociągi Polskie”

Współpraca z Izbą Gospodarczą „Wodociągi Polskie”

Dodano: 2022-08-26
Publikator: informacja prasowa

Na rynku pojawiła się nowa możliwość ubezpieczenia dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. W ramach TUW PZUW powstał zrzeszający je związek wzajemności członkowskiej. Jego reprezentantem jest Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”.

Ubezpieczeni w TUW PZUW są jednocześnie członkami związku. Tworzą związki wzajemności członkowskiej – grupy o podobnym profilu działalności i związanym z tym ryzykiem. Intencją powołania związku wzajemności członkowskiej dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej jest poszerzanie możliwości współpracy, które daje swoim członkom Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” i czerpanie z tego dodatkowych korzyści.

Branża wodociągowo-kanalizacyjna działając wspólnie jako duża struktura, zyskuje szersze możliwości budowania atrakcyjnych programów ubezpieczeniowych niż pojedyncze, zwłaszcza małe przedsiębiorstwa z branży. Jednocześnie rozłożenie ryzyka ubezpieczeniowego na dużą liczbę podmiotów pozwala ograniczać koszty ubezpieczenia.

Minimalizowanie ryzyka jest jednym z priorytetów TUW PZUW. Ubezpieczyciel oferuje bezpłatne wsparcie ekspertów w dziedzinie inżynieryjnej oceny ryzyka przed zawarciem i w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia. Specjaliści pomagają ocenić zagrożenia i związane z tym potrzeby ubezpieczonych.

Artykuły powiązane

UFG pracuje nad nowym narzędziem do walki z oszustwami ubezpieczeniowymi

Podczas X Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń przedstawiono zarys nowego projektu Ubezpieczeniowego Funduszu...

#3 Nastrój się na prawo – QuoVadisBancassurance? Część 2

1/ Po pierwsze, nie będziesz łączył roli agenta i ubezpieczającego 2/ Po drugie, nie będziesz zarabiał na ubezpi...

Samo naruszenie RODO nie uprawnia do żądania odszkodowania, musi istnieć nawet nieistotna szkoda

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 4 maja 2023 r. (sygn. akt C 300/21) orzekł, że aby móc doma...

    Zadaj Pytanie