bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Współpraca z Brazylią w zakresie zwalczania oszustw podatkowych

Współpraca z Brazylią w zakresie zwalczania oszustw podatkowych

Dodano: 2022-10-03
Publikator: Ministerstwo Finansów

20 września br. została podpisana Umowa pomiędzy Polską a Brazylią. Dotyczy ona eliminowania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz zapobiegania uchylaniu się i unikaniu opodatkowania wraz z Protokołem do tej Umowy.

Podpisany dokument uwzględnia polską politykę w zakresie zwalczania oszustw podatkowych, która polega na ograniczeniu możliwości wykorzystywania umów w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w agresywnym planowaniu podatkowym. Podpisanie stanowi ważny element współpracy gospodarczej z Brazylią. Brazylia jest bowiem najistotniejszym partnerem gospodarczym Polski w Ameryce Łacińskiej, a tym samym kolejnym krajem, z którym Polska podjęła ścisłą współpracę w zakresie zwalczania oszustw podatkowych.

Podpisanie aktu w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu się i unikaniu opodatkowania to jeden z ważnych elementów uszczelniania systemów podatkowych obydwu państw.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...