bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Dane osobowe
Współpraca pomiędzy Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego a Urzędem Komunikacji Elektronicznej

Współpraca pomiędzy Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego a Urzędem Komunikacji Elektronicznej

Dodano: 2022-08-31
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Podpisane porozumienie skupia się na współdziałaniu instytucji w ramach zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego, zwalczania rosnącej skali zagrożeń ze strony cyberprzestępców oraz bezpieczeństwa użytkowników usług telekomunikacyjnych i finansowych. Dokument pozwala na podejmowanie wzajemnych działań na rzecz podnoszenia poziomu cyberbezpieczeństwa w Polsce.

Nawiązana współpraca skupia się przede wszystkim na wymianie informacji, doświadczeń i wiedzy w zakresie technik oraz rozwiązań związanych z cyberbezpieczeństwem. Ponadto odnosi się do prowadzenia inicjatyw związanych z budowaniem świadomości o cyberbezpieczeństwie oraz badań i rozwoju innowacji w tej dziedzinie.

Strony zobowiązały się do wymiany informacji o działaniach związanych z porozumieniem, a także o przesłankach do ich podjęcia, jeżeli są one jednocześnie w zakresie zadań drugiego z urzędów. Wymiana informacji będzie dotyczyła, np. zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni, cyberataków, domen dystrybuujących złośliwe oprogramowanie lub wykorzystywanych w działaniach cyberprzestępców. Dodatkowo obejmie wskaźniki kompromitacji, adresy e-mail oraz domeny wykorzystywane w kampaniach phishingowych, jak i informacje uzyskane w ramach analizy jawnych źródeł, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo sektora finansowego lub telekomunikacyjnego.

Artykuły powiązane

UFG pracuje nad nowym narzędziem do walki z oszustwami ubezpieczeniowymi

Podczas X Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń przedstawiono zarys nowego projektu Ubezpieczeniowego Funduszu...

#3 Nastrój się na prawo – QuoVadisBancassurance? Część 2

1/ Po pierwsze, nie będziesz łączył roli agenta i ubezpieczającego 2/ Po drugie, nie będziesz zarabiał na ubezpi...

Samo naruszenie RODO nie uprawnia do żądania odszkodowania, musi istnieć nawet nieistotna szkoda

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 4 maja 2023 r. (sygn. akt C 300/21) orzekł, że aby móc doma...

    Zadaj Pytanie