bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
Współmierność zadośćuczynienia do doznanych krzywd

Współmierność zadośćuczynienia do doznanych krzywd

Dodano: 2016-06-02
Publikator: Sąd Apelacyjny w Łodzi

Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 19 grudnia 2012 r. (sygn. akt I ACa 897/12) orzekł, że zadośćuczynienie winno mieć charakter całościowy i obejmować zarówno cierpienia fizyczne i psychiczne już doznane, czas ich trwania jaki te, które zapewne wystąpią w przyszłości.

W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń wystąpiła poszkodowana, która w wyniku wypadku komunikacyjnego doznała ciężkich obrażeń ciała, narządów wewnętrznych oraz urazu mózgu. Powódka domagała się kwoty 55.000 tys. zł tytułem zadośćuczynienia wraz z odsetkami.

Kobieta podczas imprezy tanecznej spotkała swoich dwóch sąsiadów – braci. Ustalili wspólny powrót do domu. Jeden z nim wręczył powódce kluczyki, gdyż to ona miała prowadzić auto w drodze powrotnej. Podczas imprezy bawili się osobno. Jeden z braci wypił co najmniej jedno piwo, drugi zaś znacznie więcej.  Powódka nie zainteresowała się, czy jej kolega jest trzeźwy, nie obserwowała jego zachowania. Kiedy zaproponował, że to on jednak będzie prowadził samochód, zwróciła mu kluczyki i usiadła na miejscu pasażera na tylnej kanapie. Wcześniej zapytała go, czy jest w stanie prowadzić i uzyskała twierdzącą odpowiedź, ale nie dociekała, czy pił alkohol.

W drodze powrotnej doszło do wypadku komunikacyjnego, ponieważ kierowca będący w stanie nietrzeźwości (1‰ alkoholu) oraz poruszając się z nadmierną prędkością na prostym odcinku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na lewą stronę drogi i uderzył w przydrożne drzewo. Wskutek zderzenia pasażerowie, w tym powódka doznali ciężkich obrażeń ciała.

Powódka w wyniku wypadku komunikacyjnego doznała ciężkich obrażeń głowy, których następstwem były zaniki nerwów wzrokowych, oraz utrata węchu. Doznała również rozległych urazów narządów ruchu w związku z czym, przez okres pięciu – sześciu miesięcy po wypadku wymagała pomocy osób trzecich. W wyniku urazu mózgu u powódki wystąpiły zaburzenia w zakresie sfery emocjonalnej oraz nieprawidłowości w zakresie procesów poznawczych. Wystąpiły u niej również pourazowe zmiany zachowania i osobowości.

Powódka zgłosiła szkodę ubezpieczycielowi, który uznał swą odpowiedzialność, ustalając wysokość zadośćuczynienia na kwotę 77.000 zł. Jednak z uwagi na przyjęcie 50% przyczynienia się powódki do doznanych szkód – jazda z nietrzeźwym kierowcą i brak zapiętych pasów bezpieczeństwa – wypłacił powódce kwotę 38.500 zł. Ponadto, ubezpieczyciel uznał żądanie odszkodowania z tytułu wydatków na leczenie oraz za zniszczone rzeczy osobiste.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...