bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Prawo pracy
Wskazanie na problemy psychiczne w skierowaniu do lekarza medycyny pracy przez pracodawcę – analiza decyzji Prezesa UODO

Wskazanie na problemy psychiczne w skierowaniu do lekarza medycyny pracy przez pracodawcę – analiza decyzji Prezesa UODO

Dodano: 2024-01-26

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) ogłosił decyzję w biuletynie UODO nr 12/12/23, kwestionującą praktyki związane z umieszczaniem informacji o stanie zdrowia pracownika na skierowaniach do lekarza medycyny pracy.

Naruszenie przepisów RODO dotyczące adnotacji o stanie psychicznym

Według decyzji Prezesa UODO, adnotacje dotyczące złego stanu psychicznego na skierowaniach stanowią naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, szczególnie RODO. Zakres danych w skierowaniu nie powinien obejmować informacji o stanie zdrowia pracownika.

Skarga i rozpatrzenie organu nadzorczego

Organ nadzorczy rozpatrzył skargę pracownicy, która była na zwolnieniu lekarskim przez ponad 30 dni. Pracodawca umieścił adnotację o złym stanie psychicznym na skierowaniu, co skłoniło skarżącą do zgłoszenia skargi do organu nadzorczego.

Obrona pracodawcy i uznanie naruszenia przepisów RODO

Pracodawca z sektora medycznego argumentował, że informacje były uzasadnione rodzajem zajmowanego stanowiska. Jednak organ nadzorczy uznał, że umieszczenie adnotacji naruszało przepisy RODO dotyczące danych osobowych pracowników.

Analiza prawna i uzasadnienie naruszenia przepisów RODO

Prezes UODO przypomniał, że przetwarzanie danych osobowych, zwłaszcza dotyczących zdrowia, powinno spełniać ściśle określone warunki. Organ uznał, że zakres danych na skierowaniu był nadmiarowy dla pracodawcy i naruszał przepisy RODO.

Kwestia uprawnień kierownika do przetwarzania danych

Prezes UODO podnosił wątpliwości co do upoważnienia udzielonego kierownikowi Działu Kadr i Płac do przetwarzania danych osobowych pracownika. Uznał, że upoważnienie nie spełniało wymogów RODO, a administrator sam nie był uprawniony do przetwarzania tych danych.

Nakaz usunięcia danych i upomnienie dla administratora

Prezes UODO, korzystając z uprawnień naprawczych, nakazał usunięcie danych osobowych pracownicy z dokumentacji skierowań na badania lekarskie. Administratorowi zostało udzielone upomnienie za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

Decyzja Prezesa UODO stanowi ważne wydarzenie, podkreślając konieczność przestrzegania przepisów RODO w zakresie danych osobowych pracowników oraz odpowiedzialnego przetwarzania informacji o stanie zdrowia.

Artykuły powiązane

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...