bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Prawo pracy
Wskazanie na problemy psychiczne w skierowaniu do lekarza medycyny pracy przez pracodawcę – analiza decyzji Prezesa UODO

Wskazanie na problemy psychiczne w skierowaniu do lekarza medycyny pracy przez pracodawcę – analiza decyzji Prezesa UODO

Dodano: 2024-01-26

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) ogłosił decyzję w biuletynie UODO nr 12/12/23, kwestionującą praktyki związane z umieszczaniem informacji o stanie zdrowia pracownika na skierowaniach do lekarza medycyny pracy.

Naruszenie przepisów RODO dotyczące adnotacji o stanie psychicznym

Według decyzji Prezesa UODO, adnotacje dotyczące złego stanu psychicznego na skierowaniach stanowią naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, szczególnie RODO. Zakres danych w skierowaniu nie powinien obejmować informacji o stanie zdrowia pracownika.

Skarga i rozpatrzenie organu nadzorczego

Organ nadzorczy rozpatrzył skargę pracownicy, która była na zwolnieniu lekarskim przez ponad 30 dni. Pracodawca umieścił adnotację o złym stanie psychicznym na skierowaniu, co skłoniło skarżącą do zgłoszenia skargi do organu nadzorczego.

Obrona pracodawcy i uznanie naruszenia przepisów RODO

Pracodawca z sektora medycznego argumentował, że informacje były uzasadnione rodzajem zajmowanego stanowiska. Jednak organ nadzorczy uznał, że umieszczenie adnotacji naruszało przepisy RODO dotyczące danych osobowych pracowników.

Analiza prawna i uzasadnienie naruszenia przepisów RODO

Prezes UODO przypomniał, że przetwarzanie danych osobowych, zwłaszcza dotyczących zdrowia, powinno spełniać ściśle określone warunki. Organ uznał, że zakres danych na skierowaniu był nadmiarowy dla pracodawcy i naruszał przepisy RODO.

Kwestia uprawnień kierownika do przetwarzania danych

Prezes UODO podnosił wątpliwości co do upoważnienia udzielonego kierownikowi Działu Kadr i Płac do przetwarzania danych osobowych pracownika. Uznał, że upoważnienie nie spełniało wymogów RODO, a administrator sam nie był uprawniony do przetwarzania tych danych.

Nakaz usunięcia danych i upomnienie dla administratora

Prezes UODO, korzystając z uprawnień naprawczych, nakazał usunięcie danych osobowych pracownicy z dokumentacji skierowań na badania lekarskie. Administratorowi zostało udzielone upomnienie za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

Decyzja Prezesa UODO stanowi ważne wydarzenie, podkreślając konieczność przestrzegania przepisów RODO w zakresie danych osobowych pracowników oraz odpowiedzialnego przetwarzania informacji o stanie zdrowia.

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...